Hollandse Delta begint met ‘grote slotenschoonmaak’

RIDDERKERK – Volgende week begint het waterschap Hollandse Delta met ‘de grote schoonmaak’ van singels, sloten en slootkanten. Ze doet dit onderhoud samen met een aantal aannemers die de slootkanten maaien en de sloten onderhouden. In totaal gaat het om ruim 7.000 kilometer, dat is ongeveer de afstand tussen Ridderkerk en Paramaribo.

Sloten en singels houden het water vast of voeren het af als dat nodig is en mogen daarom niet dichtgroeien. Maar Hollandse Delta geeft aan ook de natuur ruimte te willen geven en dus maait men niet alles weg. Hoe meer verschillende planten en diersoorten bij en in het water zijn, hoe schoner het water wordt. In veel gevallen blijft daarom ook het riet staan. Het is een schuilplaats voor vissen, insecten en vogels, aldus het waterschap.

Breed en smal
Is een sloot of singel breder dan zes meter dan wordt de slootkant maar aan één kant gemaaid. Dit bevordert het leefklimaat voor planten en dieren in en langs het water. Maar soms is een sloot een stuk smaller. Ook die sloten mogen niet dichtgroeien en dus maait men deze wel aan beide kanten.

Ruim baan
Het waterschap verzoekt iedereen die grenst met zijn (landbouw)perceel aan een van hun sloten een vrije strook te houden van tenminste 4 meter. Dan is er voldoende ruimte voor de machines om het werk te kunnen doen. Ook verzoek men overhangende takken tot minimaal 4 meter hoogte te verwijderen zodat er vrij baan is voor het nodige onderhoud.

Advies
Ook adviseert Hollandse Delta eigendommen, zoals pompjes, zuigslangen e.d. zo veel mogelijk te verwijderen. Dit voorkomt beschadigingen. Lukt dit niet dan moeten ze goed zichtbaar gemaakt worden. Zet er markeringspaal bij of maai het gedeelte rondom vrij zodat de machinist ze vanuit de cabine kan zien, aldus het waterschap.  Alle informatie over het onderhoud van sloten en maaien van slootkanten vindt men ook op de website van Hollandse Delta.

Bron Hollandse Delta