Gemeenten, Sociale Dienst Drechtsteden en VGZ werken tot en met 2028 samen

EINDHOVEN – De gemeenten die deel uitmaken van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Drechtsteden, de Sociale Dienst Drechtsteden en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ hebben besloten om hun samenwerking met 5 jaar te verlengen tot en met 2028. 13.500 verzekerden krijgen vanuit het VGZ Gemeentepakket een passende zorgverzekering. Ook met het Albert Schweitzer ziekenhuis is een nieuw contract gesloten tot en met 2024 zodat de verzekerden daar terecht kunnen voor zorg.

De betrokken partijen werken in het vijfjarige gemeentelijke contract aan het verbeteren van armoede en gezondheid in de regio Drechtsteden. Ook zetten zij actief in op preventie. Zo worden er projecten gestart op het vlak van mondzorg, mentale gezondheid en schuldenproblematiek. Daarnaast sluit de samenwerking aan op landelijke thema’s die centraal staan binnen het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord.  
 
Laagdrempelige oplossingen
Art Beuting, Chief Member Officer bij VGZ: “We helpen verzekerden in de regio Drechtsteden met laagdrempelige oplossingen, zo bieden we informatiegidsen en video’s met praktische tips en trainingen aan. Zo krijg je als verzekerde concrete informatie over hoe je bijvoorbeeld aan de slag kunt gaan met schuldenproblematiek. Door samen te werken met het sociaal domein willen we stimuleren dat vragen die niet in de zorg thuishoren ergens anders worden opgepakt. Zo verminderen we gezamenlijk de druk op de zorg.” 

Gezonder leven 
Om ervoor te zorgen dat de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijft voor alle Nederlanders, is het nodig om de druk op de zorg te verlagen. Coöperatie VGZ wil haar leden daarom helpen om gezonder te leven. Zo worden verzekerden van VGZ actief gewezen op het online platform Gezond Leven voor gratis workshops of andere extra’s zoals handige apps. Ook kunnen verzekerden gebruik maken van een preventiebudget om mee te doen aan cursussen op het gebied van leefstijl of bewegen.  

Toekomst
In de toekomst gaan de gemeenten in de regio Drechtsteden en VGZ zich ook bezighouden met het thema ‘gezonde en betaalbare voeding’. Verzekerden worden dan met informatiefolders, video’s en een website op weg geholpen om gezonder te eten.  Wethouder Peter Heijkoop van de gemeente Dordrecht: ‘Het uitstellen of mijden van zorg komt steeds vaker voor vanwege de kosten. Problemen stapelen hierdoor op. En juist dat zorgt voor extra stress. Een solide gemeentepolis waarbij het eigen risico herverzekerd kan worden, helpt kwetsbare inwoners de zorg te geven die zij nodig hebben.’ 

Bron VGZ