Energietoeslag 2023 vanaf nu aan te vragen

DRECHTSTEDEN – Door de stijging van de energieprijzen komen verschillende huishoudens in de Drechtsteden in financiële problemen. De zeven gemeenten in de Drechtsteden hebben daarom besloten opnieuw een energietoeslag uit te keren.

De Energietoeslag 2023 is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen en met weinig spaargeld. Met een laag inkomen wordt bedoeld een inkomen lager dan 120% – en in de gemeenten Alblasserdam en Zwijndrecht 130% – van het wettelijk sociaal minimum (WSM). Aanvragen van de Energietoeslag 2023 is vanaf nu mogelijk via de website van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Wanneer en hoe aanvragen
Een aanvraag kan vanaf nu worden ingediend met een digitaal formulier op de website van de sociale dienst:  www.socialedienstdrechtsteden.nl. Deze aanvraagmogelijkheid is er voor de inwoners van de Drechtsteden die geen automatische uitkering ontvangen én die op basis van de voorwaarden in aanmerking komen. Voor hulp bij het invullen kunt u contact opnemen met het wijkteam in uw gemeente of de klantenservice van de sociale dienst: 078 – 7708910. Meer informatie over de Energietoeslag 2023 en de voorwaarden, waaronder een vermogenstoets, vindt men ook op de website van de sociale dienst.

De Energietoeslag 2023
De Energietoeslag 2023 is geld van het Rijk om mensen te helpen de energierekening te betalen. Het gaat om mensen met een inkomen lager dan 120% of 130% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) en met weinig spaargeld. Hoeveel het sociaal minimum is, leest u op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden. De aanvraag doet u ook digitaal via de website van de sociale dienst.

Verschillen per gemeente
De zeven gemeenten in de Drechtsteden bepalen zelf de hoogte van de Energietoeslag 2023, waardoor de bedragen per gemeente verschillen. Ook bepalen zij welke inwoners in aanmerking komen en wanneer de energietoeslag aan inwoners wordt uitgekeerd. Zo kiest een aantal gemeenten ervoor om de energietoeslag in een keer uit te keren. Andere gemeenten kiezen ervoor om het in twee gedeelten uit te keren. Daarnaast zijn er twee gemeenten, respectievelijk Alblasserdam en Zwijndrecht, die de energietoeslag uitkeren aan inwoners met een inkomen dat minder is dan 130% van het wettelijk sociaal minimum (WSM). De andere vijf gemeenten in de Drechtsteden kiezen ervoor om het uit te keren aan inwoners met een inkomen dat minder is dan 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM). Op de websites van de gemeenten en op die van de Sociale Dienst Drechtsteden is hier meer informatie over te vinden.

Bron: Sociale Dienst Drechtsteden