DCMR dreigt met dwangsom aan Chemours voor onvergunde lozing

SCHIEDAM –  De  DCMR Milieudienst Rijnmond gaat een last leggen onder dwangsom aan Chemours in Dordrecht voor het lozen van trifluorazijnzuur (TFA). Het chemische bedrijf krijgt daarmee de opdracht om deze onvergunde lozing te stoppen. Anders moet het bedrijf de opgelegde dwangsom betalen.

DCMR is namens de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven zoals Chemours in Dordrecht. Inspecteurs van DCMR troffen in mei de stof TFA aan in het afvalwater dat Chemours loost op het riool. Het lozen van deze stof valt buiten de milieuvergunning van het bedrijf. TFA is een PFAS-verbinding, die het RIVM indeelt als potentieel zeer zorgwekkende stof. Samen met de provincie Zuid-Holland wil DCMR daarom dat deze lozing onmiddellijk stopt.

Dwangsom per overtreding
De milieudienst geeft aan dat ze de komende tijd het afvalwater van Chemours nog laten analyseren door een onafhankelijk laboratorium. Als na vier maanden blijkt dat men nog steeds onvergund TFA loost gaat DCMR  de dwangsommen innen. Het gaat om €125.000 per geconstateerde overtreding met een maximum van €1.250.000. Nadat de milieudienst in juli bekendmaakte te zullen optreden tegen deze onvergunde lozing, heeft Chemours bezwaar gemaakt en daarbij een toelichting gegeven. Deze toelichting had de milieudienst niet overtuigt om af te zien van het opleggen van de dwangsom. Het bedrijf heeft nog de mogelijkheid om het besluit bij de rechter aan te vechten.

Bron DCMR