Coalitieakkoord Zuid-Holland: ‘Krachtig Zuid-Holland’

DEN-HAAG – De onderhandelende partijen in de provincie Zuid-Holland hebben een akkoord bereikt. Formateur Arie Slob: “De afgelopen maanden is door de Zuid-Hollandse onderhandelaars hard gewerkt om tot een akkoord te komen.

De komende vier jaar gaan BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA vol vertrouwen met elkaar aan de slag.”  Met dit akkoord willen zij nadrukkelijk het belang van inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers van Zuid-Holland voorop stellen door samen te werken en tegenstellingen te overbruggen. Nieuwkomer BBB en de VVD veroverden bij de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart beide acht zetels in Zuid-Holland. GroenLinks kwam met zes leden in de Staten. PvdA en CDA hebben beide vier zetels. De vijf coalitiepartijen hebben samen 29 van de 55 zetels in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Presentatie
De presentatie van het akkoord vindt maandag 19 juni plaats door de fractievoorzitters Hans Veentjer (BBB), Jeannette Baljeu (VVD), Sinan Özkaya (GroenLinks), Anne Koning (PvdA) en Meindert Stolk (CDA). De verwachting is dat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten 5 juli kan worden geïnstalleerd. 

Bron provincie Zuid-Holland