DORDRECHT – De Spoedeisende Hulp (SEH) van het Albert Schweitzer ziekenhuis weet voortaan eerder welke patiënt met de ambulance onderweg is, wat er aan de hand is en wat er nodig is. Ambulances van de regio Zuid-Holland Zuid sturen sinds kort hun overdracht namelijk digitaal naar de SEH, zodra de ambulanceverpleegkundige begint met het opstellen daarvan op de laptop in de ambulance. Artsen en verpleegkundigen op de SEH kunnen zo sneller en beter voorbereidingen treffen voor de ontvangst van de patiënt.

Bij aankomst op de SEH overhandigde de ambulancebemanning tot voor kort nog een papieren uitdraai, afkomstig van de printer in de ambulance. Daarop stonden onder meer patiëntgegevens, resultaten van controles, een beschrijving van de omstandigheden en een voorlopige diagnose. De aankondiging dat men onderweg was naar het ziekenhuis, werd telefonisch gedaan. Een en ander is overbodig geworden, nu een snelle beveiligde koppeling is aangebracht tussen het systeem CityGIS van de ambulancedienst en het elektronisch patiëntendossier HiX van het ziekenhuis. Overtypen en inscannen is voorbij.

Sjaak Terlingen, SEH-verpleegkundige en coördinator van de zogenoemde ‘e-spoedkoppeling’ vertelt: “Ruim voordat de ambulance met de patiënt bij ons aankomt, hebben we al een beeld van wat er nodig zal zijn. We kunnen alvast zorgverleners en de meest geschikte kamer vrijspelen, speciale middelen klaarzetten en scan- en laboratoriumaanvragen doen. De overdracht wordt direct gekoppeld aan het medisch dossier van de patiënt zoals dat bij ons bekend is, dus we kunnen de geschiedenis van de patiënt alvast bekijken en we weten vooraf of er behandelbeperkingen gelden.”

De werkwijze heeft legio voordelen, aldus Terlingen. “Naast de tijdwinst en de mogelijkheid om ons beter voor te bereiden, wordt ook de kans op foute inschrijvingen kleiner. Voorheen werden de naam en de geboortedatum doorgebeld, maar dat was niet volledig betrouwbaar door ruis en verschrijvingen en doordat mensen met dezelfde, of bijna dezelfde naam op dezelfde dag geboren kunnen zijn. Nu typt de ambulanceverpleegkundige het BSN in en vanaf dat moment is er geen twijfel dat we het over dezelfde patiënt hebben.” Terwijl in de ambulance nog wordt getypt, wordt de overdracht in het scherm van de SEH realtime aangevuld. De ambulanceverpleegkundige kan zelfs foto’s meesturen, bijvoorbeeld van een ongevalssituatie die de aard van het letsel verduidelijkt.

De doorlooptijd van de overdracht op de SEH wordt naar verwachting korter. Dit zou kunnen leiden tot het sneller weer beschikbaar zijn van ambulances, al is dat op dit moment nog niet aangetoond. Na een testperiode van twee maanden met de digitale koppeling én de papieren overdracht naast elkaar, zijn het ziekenhuis en de ambulancedienst in februari helemaal overgegaan op de e-koppeling. Terugvallen op de oude werkwijze als back-up kan altijd nog. De printer in de ambulance blijft, omdat een uitdraai soms nodig is om bij een niet-vervoerde patiënt thuis achter te laten voor de huisarts.

Directeur Hans Janssen van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid zegt dat een langgekoesterde wens in vervulling is gegaan. “Sneller, vollediger, veiliger: alles aan deze innovatie is in het belang van de patiënt. En vanuit onszelf bezien, is dit nu echt een verbetering die direct voortvloeit uit de coöperatie die wij met het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Erasmus MC zijn aangegaan.”

De telefonische kennisgeving vanuit de ambulance dat men eraan komt, blijft in twee gevallen voor de zekerheid bestaan: bij een patiënt na of tijdens een reanimatie en bij een verdenking van een beroerte. In die situaties moeten met de grootst mogelijke spoed voorbereidingen in gang worden gezet en moet een persoon meteen bevestigen dat dit goed is overgekomen. De digitale koppeling werkt ook voor ambulancediensten uit andere regio’s die technisch in staat zijn tot digitaal aankondigen. Ambulancediensten uit regio’s die dit nog niet kunnen, blijven de patiënt gewoon overdragen zoals ze dat altijd deden. Voor patiënten die niet in het Albert Schweitzer ziekenhuis bekend zijn, werkt de vooraankondiging ook; alleen wordt bij hen het medisch dossier niet zichtbaar.

Foto: Frederike Slieker