Abert Schweitzer ziekenhuis wil geen nieuwe COVID-patiënten

DORDRECHT – Het Albert Schweitzer ziekenhuis doet vanaf vanmiddag 14.00 uur een klemmend beroep op huisartsen en ambulancezorg om patiënten met overtuigende COVID-klachten of met een bewezen COVID-besmetting te verwijzen naar, of te presenteren bij andere ziekenhuizen in de regio. Aan collega-ziekenhuizen wordt dringend gevraagd om COVID-patiënten uit de Drechtsteden over te nemen. Deze situatie blijft van kracht totdat een eerlijker verdeling van COVID-patiënten is ontstaan tussen de ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland, volgens de afspraken binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

Door de onevenredig grote toestroom van COVID-patiënten in de afgelopen twee weken naar het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, heeft de druk op het personeel en op de patiëntenzorg (COVID en niet-COVID) zorgwekkende vormen aangenomen. Tegelijkertijd blijkt dat het vooraf afgesproken systeem van eerlijke spreiding van COVID-patiënten tussen ziekenhuizen in de regio niet naar behoren werkt. “Sinds het begin van deze nieuwe coronapiek verblijven structureel veel meer opgenomen COVID-patiënten bij ons dan ons afgesproken aandeel”, zegt Peter van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur. “Deze onverantwoorde situatie kan niet langer in stand blijven. Wij willen er op dit moment geen nieuwe COVID-patiënten bij hebben.”

Het Albert Schweitzer ziekenhuis kan, wil en mag de Spoedeisende Hulp niet sluiten en zal dit ook niet doen. “We blijven iedere patiënt die acuut zorg nodig heeft, beoordelen en indien nodig behandelen”, aldus Van der Meer. “Zo hebben we het de afgelopen weken gewetensvol gedaan. De afspraak in de regio is dat je dit bij COVID-patiënten doet totdat je als ziekenhuis aan je overeengekomen ‘fair share’ van opnames bent gekomen. Vervolgens roep je de hulp van collega’s in om COVID-patiënten over te nemen, hetzij vanaf de Spoedeisende Hulp, hetzij vanuit de kliniek. Maar deze afspraak blijkt in de praktijk onvoldoende nagekomen te worden. Het is deze week gebeurd dat zeven patiënten op onze Spoedeisende Hulp moesten overnachten. Ook het uitplaatsen van COVID-patiënten die eenmaal bij ons opgenomen zijn, lukt maar mondjesmaat. Het resultaat is dat wij de COVID-zorg ternauwernood kunnen blijven leveren, dat de reguliere zorg bij ons veel zwaarder wordt weggedrukt dan in andere ziekenhuizen en dat veel personeel door overbelasting op het punt van uitvallen staat. Wij hebben nu hulp nodig,

Volgens de ROAZ-systematiek van gelijke belasting zou het Albert Schweitzer ziekenhuis nu achttien COVID-patiënten in huis moeten hebben. Het werkelijke aantal ligt al sinds een week rond de veertig.