Aantal coronabesmettingen blijft ook in deze streek toenemen

Foto: August de Richelieu

Het aantal besmettingen van het COHID-19 virus en de daardoor noodzakelijke opnames in ziekenhuizen en op intensive care afdelingen is ook de afgelopen week in alle regio’s en alle leeftijdsgroepen verder gestegen.

De afgelopen week zijn er 43.903 positief geteste personen door de GGD gemeld. Ruim 16.000 meer dan in de week daarvoor, een stijging van 60%. Ook is in bijna een kwart van alle verpleeglocaties in deze Veiligheidsregio nu minstens 1 persoon positief getest op dit virus.

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Het risiconiveau in Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid bevindt zich sinds 10 oktober op  het hoogste niveau 4: Zeer Ernstig. Dat geeft aan dat er veel mensen besmettelijk zijn en het dagelijks aantal nieuwe besmettingen hoog is. Volgens de Veiligheidsregio is het bron- en contactonderzoek daardoor niet meer effectief waardoor het zicht op de verspreiding beperkt is.  Inmiddels zou er ook onvoldoende zorgcapaciteit in de regio aanwezig zijn waardoor de gebruikelijke zorg moet worden beperkt.

Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht

In de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is het aantal positieve uitslagen van de COHID-19 test de afgelopen week met 25% gestegen tot 92 personen. In de gemeente Zwijndrecht was dat een stijging van 33% met 179 nieuwe besmettingen. Ook het aantal virusdeeltjes in het rioolwater liet, na een eerdere daling, in de laatste meting weer een lichte stijging zien van 5%.

Recreatiegebieden

Op dit moment zijn er in deze streek geen recreatiegebieden afgesloten maar geldt er wel een aanwijsbesluit voor. Dit betekent dat als het daar te druk wordt ze elk moment kunnen worden gesloten. Dat geldt o.a. voor de Veerplaat Hooge Nesse in Zwijndrecht, de IJsclub Molenweg met het strandje in Heerjansdam en de Merwelanden in Dordrecht.