Sportfonds 18+ voor inwoners met een laag inkomen

ZWIJNDRECHT – Als u lid wil worden van een vereniging in Zwijndrecht en uw inkomen is te laag hiervoor dan kunt u een beroep doen op het Sportfonds 18+ van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. Dat is een regeling voor inwoners van Zwijndrecht en Heerjansdam van 18 jaar en ouder.

De voorwaarden voor deelname aan het fonds zijn:

  • U kunt een aanvraag niet achteraf indienen. Omdat het Sportfonds 18+ een pilot is vanuit het lokaal sportakkoord, kunt u één keer een aanvraag doen.
  • U kunt alleen een aanvraag indienen voor contributie/lesgeld van een sportclub of -vereniging.
  • U kunt maximaal € 300,- per kalenderjaar aanvragen.
  • De contributie wordt rechtstreeks overgemaakt. U hoeft niets voor te schieten.
  • U kunt een aanvraag doen als uw inkomen niet hoger is dan 140% van het wettelijk sociaal minimum (WSM).

Wanneer is uw inkomen 140% van het Wettelijk Sociaal Minimum (WSM)?

Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot pensioenleeftijd Samenwonend en/of gehuwd van 21 jaar tot pensioenleeftijd Alleenstaande (ouder) en met pensioenSamenwonend en/of gehuwd en met pensioen
€ 1.590,23€ 2.271,75€ 1.769,80€ 2.403,58

Wilt u weten of u gebruik kunt maken van het Sportfonds? Of wilt u uzelf aanmelden? Neem contact op via zwijndrecht@fitmakers.nl of bel op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur naar 078-645 0039. Kijk voor meer informatie op zwijndrecht.nl/sportakkoord. Vanaf 1 april komt er een breder fonds voor sport én cultuur, zodat inwoners volwaardig aan de maatschappij mee kunnen blijven doen.