Sportarts ASz: ‘Bewegen helptvaak beter dan welke pil ook’

STREEKNIEUWS – ‘Bewegen als medicijn’ is de filosofie van een sportarts. In die functie is Frank Loeffen deze maand aangetreden in het Albert Schweitzer ziekenhuis. De sportarts ontvangt eigen patiënten op verwijzing van de huisarts, maar ondersteunt ook tal van andere disciplines in het ziekenhuis zoals de chirurgie, orthopedie en longgeneeskunde. Zo houdt Loeffen zich onder meer bezig met herstel na COVID-19. 

Jaren geleden werd de sportarts nog vooral geassocieerd met keuringen en inspanningstesten. “Nadat we in 2014 werden erkend als medisch specialisten, is het snel gegaan met de ontwikkeling van ons vakgebied”, aldus Loeffen. “Onze zorg valt nu onder de basisverzekering en we nemen een duidelijke positie in binnen de ziekenhuizen. De diagnostiek en behandeling van de bewegende patiënt is ons werkterrein en onze doelgroep varieert van chronisch zieken tot topsporters.” 

Te denken valt daarbij aan blessurezorg, zorg aan mensen met inspanningsgebonden klachten en de begeleiding van chronisch zieken met ‘beweegarmoede’ ofwel een tekort aan beweging. Loeffen: “Simpel gezegd: ik ben er voor iedereen die in beweging wil komen en/of blijven, maar voor wie dat niet of nog niet vanzelfsprekend is.” De sportarts onderscheidt zich van de revalidatiearts doordat hij het gebied bestrijkt dat komt ná het opnieuw aanleren van de dagelijkse gewoontes, na bijvoorbeeld een ongeluk of beroerte. “Wij helpen de patiënt op weg die vervolgens bijvoorbeeld ook het hardlopen weer wil gaan beoefenen.” 

Ook met de fysiotherapeut is er zowel een raakvlak als een verschil. “We behandelen beiden het bewegingsapparaat van het lichaam. Maar als medisch specialist kan de sportarts tevens beoordelen of een beweegprobleem zijn oorsprong ergens anders zou kunnen hebben dan in een gewricht of spier, bijvoorbeeld in een zenuw. De sportarts kan röntgenfoto’s en scans aanvragen, medicijnen voorschrijven en injecties geven. Ik zal patiënten in veel gevallen na behandeling of beoordeling verwijzen naar de fysiotherapeut voor verdere begeleiding en oefening. Er is volop samenwerking.” 

Huisartsen of specialisten die een blessure of beweegprobleem niet goed onder controle krijgen, kunnen rechtstreeks doorverwijzen naar Loeffen, die voorlopig één dag per week werkt op de locatie Dordwijk. “Ik merk nu al dat er ook binnen het ziekenhuis volop belangstelling is en samenwerking wordt gezocht”, aldus Loeffen. “De orthopeden doen een beroep op me om mede te beoordelen of een blessure zonder operatie kan worden verholpen. De chirurgen in dit ziekenhuis maken er steeds meer een gewoonte van om patiënten vóór een operatie in optimale conditie te brengen en zij kunnen daar extra advies bij gebruiken. En de longartsen sturen patiënten naar me door die kampen met restklachten van corona.” 

Het ziekenhuis was al met Loeffen in gesprek, toen corona de komst van de sportarts in een stroomversnelling bracht. “Er is een vrij grote groep mensen die van het virus is hersteld zonder opgenomen te zijn geweest in het ziekenhuis, maar die na maanden toch nog een groot gebrek aan fitheid ondervindt. Huisartsen sturen deze patiënten naar de speciale post-COVID-poli van de longartsen. Velen komen daarna bij mij voor het opbouwen van conditie. We doen een inspanningstest, sluiten verdere schade uit en maken een plan op maat. De komende jaren verwacht ik dat dit een heel eigen patiëntencategorie met een specifieke behoefte wordt.” 

Kortom, de sportarts neemt meteen een eigen plek in binnen het ziekenhuis. “Of je nu een achillespeesblessure hebt, of ademhalingsklachten bij inspanning, of herstellende bent van COVID: bewegen werkt voor het hele lichaam vaak beter dan welke pil ook”, zegt Loeffen. Hij is tevens opgeleid als bewegingswetenschapper en hij is de teamarts voor het Nederlands Basketbal Team. 

FOTO FREDERIKE SLIEKER