Schilderij van Aelbert Cuyp blijkt doorgezaagd

DORDRECHT –Er is voor het eerst echt bewijs: twee stadsgezichten van Aelbert Cuyp die al eeuwen als afzonderlijke schilderijen door het leven gaan blijken ooit samen één langwerpig schilderij gevormd te hebben. Het gaat om Riviergezicht bij Dordrecht van het Los Angeles County Museum of Art en Gezicht op Dordrecht van het Museum der bildenden Künste uit Leipzig. Op de tentoonstelling In het licht van Cuyp komen beide werken voor het eerst sinds het doorzagen weer bijeen.

Het betreft twee vroege riviergezichten van Cuyp: praktisch even groot en beide geschilderd op paneel. Op beide schilderijen is een deel van de skyline van Dordrecht te zien. Het lijken net bij elkaar horende pendanten of tegenhangers. Er was echter iets opvallends mee aan de hand: het zijn geen zelfstandige composities die elkaar aanvullen, maar de voorstelling loopt precies door van het ene schilderij naar het andere. Al in 1972 ontstond het vermoeden dat het helften zijn van één langwerpig paneel. Een getekende kopie van de stukken aan elkaar, in 1759 gemaakt door de schilder Aert Schouman, leek te bevestigen dat de twee toen een geheel vormden. Toch bleef er onder kenners twijfel bestaan: zo’n extreem lang paneel zou erg ongebruikelijk zijn.

De vraag of de stukken origineel bij elkaar hoorden is inmiddels dankzij wetenschappelijk onderzoek beantwoord. Conclusie: de twee afzonderlijke werken waren ooit één schilderij. Wanneer het langwerpige stadsgezicht doormidden werd gezaagd is moeilijker te bepalen. Het moet in ieder geval na 1759 zijn, toen Aert Schouman zijn kopie maakte, en vóór 1821, toen een van de helften los werd verkocht. Dankzij de tentoonstelling In het licht van Cuyp komen beide panelen nu voor het eerst weer bijeen.Die is te zien van3 oktober tot 6 maart 2022. Na de tentoonstelling in Dordrecht reizen beide panelen samen door naar Leipzig om daar tentoongesteld te worden.

Afbeelding: Gezicht op Dordrecht, Museum der bildenden Künste, ca. 1644-45, Leipzig.