Samenwerking bij acute tandartsenhulp aan kwetsbare onverzekerden

STREEKNIEUWS – SUN Drechtsteden en DTV, de koepelorganisatie van tandartsen in de Drechtsteden hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor acute tandartsenhulp aan kwetsbare onverzekerden.

Stichting Urgente Noden (SUN ) Drechtsteden richt zich op financiële hulpverlening bij noodsituaties. Zij kreeg steeds meer aanvragen voor mondzorg van mensen, die – meestal door schulden – niet of nauwelijks verzekerd zijn. Of de eigen bijdrage en/of het eigen risico niet kunnen opbrengen. Bij ernstige pijnklachten en grote problemen bij het eten kunnen deze mensen tot op heden alleen bij tandarts Rob Stam in Dordrecht terecht, maar het aantal aanvragen werd voor hem te groot.

Daarom is er contact gezocht met het bestuur van de Dordrechtse Tandartsenvereniging ( DTV ) .  Dat is de koepelorganisatie van tandartsen in alle Drechtsteden.

Een goed overleg tussen de besturen heeft ertoe geleid dat aan de tandartsen een oproep is gedaan om ook voor deze categorie mensen beschikbaar te zijn. Dat had tot gevolg dat zich nu 17 tandartsen, verspreid over de regio, hebben gemeld voor deze vorm van hulp.

Daarbij speelde een grote rol dat tandartsen weliswaar een eed hebben gezworen om mensen met pijn te helpen, maar tegen administratieve rompslomp aanlopen. Die gaat SUN Drechtsteden ze uit handen nemen.