DORDRECHT – Gynaecoloog en voorzitter van de medische staf van het Albert Schweitzer ziekenhuis dr. Sjarlot Kooi is op vrijdag 15 februari benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Kolff van Dordrecht speldde haar de versierselen op bij haar afscheid uit het ziekenhuis, dat samenvalt met haar 25-jarig jubileum als gynaecoloog in Dordrecht en ook nog precies met haar 60e verjaardag.
Kolff memoreerde dat Kooi zich in medisch, bestuurlijk én onderwijskundig opzicht heeft gemanifesteerd. “Zij geldt op deze terreinen als een initiator, stimulator en visionair. Naast haar intensieve werk als hooggespecialiseerd arts heeft zij lange tijd tot op landelijk niveau bestuurlijke nevenfuncties bekleed. Ook heeft zij zich ingespannen om de gynaecologische opleiding en behandeling verder door te ontwikkelen en uit te breiden.”
Volgens bestuursvoorzitter Peter van der Meer is Kooi er ‘altijd’: “Altijd aandacht voor de patiënt, altijd aandacht voor de collega, altijd aandacht voor de ‘zaak’.” Hij is ervan overtuigd dat in belangrijke mate dankzij de inspanningen van Kooi het Albert Schweitzer ziekenhuis vandaag de status heeft van een gerenommeerd topklinisch opleidingsziekenhuis.
Van der Meer: “Haar inzet buiten het ‘normale’ om is van een ongekende aard en omvang. Sjarlot heeft zich op elke schaal, van haar eigen vakgroep tot nationale samenwerkingsverbanden, gedurende vele jaren aanzienlijk méér ingespannen dan van een medisch specialist toch al wordt verwacht. Zij deed dit vanuit een diepgevoelde drive om een bijdrage te leveren aan hoogwaardige, veilige en goed georganiseerde zorg. Hiervoor heeft zij zichzelf en haar naasten vele uren van haar eigen tijd ontzegd. In Sjarlot als mens herken ik de barmhartigheid en eerbied voor het leven die ook de naamgever van ons ziekenhuis dr. Albert Schweitzer kenmerkten.”Dr. Sjarlot Kooi wordt tot haar grote verrassing geridderd door burgemeester Kolff.
Foto Thymen Stolk