rhdr

STREEKNIEUWS – De Wantijbrug wordt gerenoveerd en om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is de brug van zondagavond 19 januari 19.00 uur tot en met vrijdag 3 april 2020 volledig afgesloten voor auto’s, motorfietsen en vrachtwagens. In een eerder bericht werd 20 januari gecommuniceerd als startdatum voor de afsluiting, maar vanwege voorbereidende werkzaamheden is het nodig de brug al op zondagavond 19 januari 19.00 uur af te sluiten. 

Hulpdiensten, (brom)fietsers, voetgangers kunnen wel over de brug. Vanaf 20 januari kan ook het openbaar vervoer weer over de brug. Voor het overige verkeer worden er omleidingsroutes ingesteld. Later dit jaar zijn er nog weekend- en nachtafsluitingen nodig om de beweegbare brugdelen te vervangen en de brug te testen. Bovendien start in juni 2020 het groot onderhoud voor de N3. Naar verwachting is de renovatie in september 2020 klaar.

Voorbereidende werkzaamheden
Voorafgaand aan de afsluiting van de Wantijbrug per 20 januari 05.00 uur is er een aantal maatregelen nodig om het verkeer tijdens deze afsluiting in goede banen te leiden. Zo brengt aannemer Volkerbrug tijdens de nachtafsluiting van 19 op 20 januari tijdelijke belijning aan bij de Provincialeweg. Daarnaast wordt er op de N3 aan weerszijden van de brug een barrier als rijstrookafscheiding aangebracht van in totaal iets meer dan 4 km lengte.
Hiervoor is de N3 vanaf zondagavond 19 januari 19.00 uur tot en met maandagochtend 20 januari 05.00 uur deels afgesloten in 1 rijrichting voor alle verkeer met uitzondering van nood- en hulpdiensten en (brom)fietsers en voetgangers.

Hinder en omleidingsroute
Van zondag 19 januari 19.00 uur tot maandag 20 januari 05.00 uur:

·        afsluiting van de N3 richting Breda van de A15 tot aan de Provincialeweg

·        afsluiting van de N3 richting Papendrecht  vanaf de Copernicusweg tot aan de Staart.

De omleiding staat aangegeven op borden langs de weg. Advies aan weggebruikers is om goed voorbereid op weg te gaan en voor vertrek de verkeersinformatie te checken via: https://rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl

 Hinder en omleidingsroutes tijdens afsluiting Wantijbrug
Van maandag 20 januari 2020 05.00 uur tot en met 3 april:

·        rijdt het doorgaande auto- en vrachtverkeer om via de A15 en A16. Het verkeer moet rekening houden met een extra reistijd van ± 10 minuten

·        (buiten de spits).

·        loopt de omleiding voor gevaarlijke stoffenvervoer via de A59, A27 en A15. Zij moeten rekening houden met een extra reistijd van ± 40 minuten (buiten de spits).

·        moet het lokale en bestemmingsverkeer rekening houden met extra drukte en vertragingen tijdens de afsluiting.

Verder wordt de brug voor de scheepvaart niet bediend vanaf 6 januari 2020 tot oktober 2020. Scheepvaart wordt via scheepvaartberichten op de hoogte gebracht.

Samen met de regio doen we er alles aan om de hinder tijdens de afsluiting van de Wantijbrug zo veel mogelijk te beperken. Naast omleidingen en communicatie stellen we onder andere verkeerslichten anders af om de doorstroming te bevorderen en zijn er acties om anders reizen te stimuleren. Weggebruikers roepen we op om mee te helpen aan het beperken van de hinder. Denk hierbij aan een alternatief voor de auto zoals fietsen of het openbaar vervoer, samen reizen of buiten de spitsen reizen.

Werkzaamheden
De twee beweegbare delen van de Wantijbrug (de vallen) vertonen slijtage door de toegenomen belasting door het vrachtverkeer. Rijkswaterstaat vervangt de beweegbare brugdelen voor zwaardere brugdekken. Daarvoor moet de constructie van de kelder daaronder worden versterkt. Daarnaast worden de systemen voor de bediening, besturing en bewaking vervangen omdat zij aan het einde van hun technische levensduur zitten. Om de werkzaamheden uit te voeren, moet een zijwand van de kelder gedeeltelijk worden verwijderd. Daardoor is de brug aan het begin van de renovatiewerkzaamheden onvoldoende sterk voor het (zware) vrachtverkeer. Verder voeren we reparaties uit aan het beton.

Volledige afsluiting
Er is gekozen voor een volledige afsluiting voor al het verkeer met uitzondering van de hulpdiensten, het OV, de (brom)fietsers en voetgangers, omdat dit de enige haalbare veilige optie is. De brug is in de eerste maanden onvoldoende sterk is om het gewicht van het (zware vracht)verkeer te dragen. Ervaring leert dat het scheiden van vrachtverkeer en personenauto’s in verband met de veiligheid voor wegwerkers en verkeersbegeleiders niet goed werkt. Verkeer negeert bewust of onbewust aanwijzingen van verkeersregelaars en rijdt door afzettingen waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. En door een eventuele scheiding van het verkeer ontstaan er ook files waardoor hulpdiensten vast komen te staan. Daarom ondersteunt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de volledige afsluiting. 

Grote onderhoudsopgave
Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een forse opgave voor vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. De Wantijbrug is de eerste van de 13 bruggen in Zuid-Holland uit de grootste onderhoudsopgave in de geschiedenis van Rijkswaterstaat die gerenoveerd wordt. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Door renovatie of vervanging zorgen we ervoor dat het verkeer vlot en veilig doorstroomt. Ook in de toekomst.

Meer informatie
Kijk voor meer info over de renovatie van de Wantijbrug op rijkswaterstaat.nl/renovatiewantijbrug en vanaf 13 januari ook op N3werkzaamheden.nl.

Meer informatie over reisalternatieven en acties om anders reizen te stimuleren is te vinden op www.ways2go.nl.

Denk naast omleidingen en communicatie onder andere aan anders afstellen van verkeerslichten om de doorstroming te bevorderen en aan acties om anders reizen te stimuleren. Denk hierbij aan een alternatief voor de auto zoals fietsen of het openbaar vervoer, samen reizen of buiten de spitsen reizen.