Renovatie Wantijbrug (N3) 20 januari in Dordrecht van start

STREEKNIEUWS – De Wantijbrug wordt gerenoveerd en om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is de brug vanaf maandag 20 januari tot en met vrijdag 3 april 2020 volledig afgesloten voor auto’s, motorfietsen en vrachtwagens. Hulpdiensten, (brom)fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer kunnen wel over de brug. Voor het overige verkeer worden er omleidingsroutes ingesteld. Later dat jaar zijn er nog weekend- en nachtafsluitingen nodig om de beweegbare brugdelen te vervangen en de brug te testen. Bovendien start in juni 2020 het groot onderhoud voor de N3. Naar verwachting is de renovatie van de brug in september 2020 klaar.

Hinder en omleidingsroutes
In de periode van maandag 20 januari 2020 tot en met 3 april:

  • rijdt het doorgaande auto- en vrachtverkeer om via de A15 en A16. Het verkeer moet rekening houden met een extra reistijd van ± 10 minuten (buiten de spits).
  • loopt de omleiding voor gevaarlijke stoffenvervoer via de A59, A27 en A15. Zij moeten rekening houden met een extra reistijd van ± 40 minuten (buiten de spits).
  • wordt de brug voor de scheepvaart niet bediend vanaf 6 januari 2020 tot oktober 2020. Scheepvaart wordt via scheepvaartberichten op de hoogte gebracht.
  • Moet het  lokale en bestemmingsverkeer rekening houden met extra drukte en vertragingen tijdens de afsluiting.

Samen met de regio doen we er alles aan om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Denk naast omleidingen en communicatie onder andere aan anders afstellen van verkeerslichten om de doorstroming te bevorderen en aan acties om anders reizen te stimuleren. Denk aan een alternatief voor de auto, samen reizen of buiten de spitsen reizen. 

Werkzaamheden
De twee beweegbare delen van de Wantijbrug (de vallen) vertonen slijtage door de toegenomen belasting door het vrachtverkeer. Rijkswaterstaat vervangt de beweegbare brugdelen voor zwaardere brugdekken. Daarvoor moet de constructie van de kelder daaronder worden versterkt. Daarnaast worden de systemen voor de bediening, besturing en bewaking vervangen omdat zij aan het einde van hun technische levensduur zitten. Om de werkzaamheden uit te voeren, moet een zijwand van de kelder gedeeltelijk worden verwijderd. Daardoor is de brug aan het begin van de renovatiewerkzaamheden onvoldoende sterk voor het (zware) vrachtverkeer. Verder voeren we reparaties uit aan het beton.

Grote onderhoudsopgave
Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een forse opgave voor vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur . De Wantijbrug is de eerste van de 13 bruggen in Zuid-Holland uit de grootste onderhoudsopgave in de geschiedenis van Rijkswaterstaat die gerenoveerd wordt. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Door renovatie of vervanging zorgen we ervoor dat het verkeer vlot en veilig doorstroomt. Ook in de toekomst.

Naast de Wantijbrug worden er nog 12 andere bruggen, 8 tunnels en 10 wegen in Zuid-Holland vervangen of gerenoveerd als onderdeel van deze onderhoudsopgave.

De bruggen, tunnels en wegen worden hierdoor veiliger en duurzamer. Bij deze opknapbeurt maken we gebruik van de nieuwste slimme en duurzame technieken. Zo krijgt de Wantijbrug als eerste brug in Nederland een nieuwe standaard voor de bediening, besturing en bewaking van bruggen. Dit wordt later ook toegepast bij andere bruggen die gerenoveerd worden. Standaardisering maakt het beheer efficiënter en veiliger.

Meer informatie over de grote onderhoudsopgave in Zuid-Holland is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/bereikbaarzh.

Meer info
Bel voor meer informatie naar de algemene informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002

of surf naar www.rijkswaterstaat.nl/renovatiewantijbrug.