Rekenkamer zet Gemeente Zwijndrecht aan het werk

De Rekenkamer van Zwijndrecht heeft de “Staat van Zwijndrecht` opgemaakt. Zij heeft daarbij onderzocht hoe de wijken van Zwijndrecht zich in de periode 2014-2020 zich hebben op meerdere gebieden. De Rekenkamer vindt dat de gemeente nog flink wat werk aan de winkel heeft om ervoor te kunnen zorgen dat verbeteringen ook blijven, of, nu voor Kort Ambacht, gemaakt kunnen worden. De wijken zijn én ontwikkelen zich namelijk verschillend. De gemeente weet per wijk niet genoeg om een werkende buurtaanpak te hebben.

De wijken van Zwijndrecht en Heerjansdam hebben zich op het gebied.  van leefbaarheid, welzijn, zorg en welbevinden en op economisch gebied positief ontwikkeld, op Kort Ambacht na. Maar die positieve ontwikkeling kan niet direct worden gezien als het resultaat van gemeentelijk beleid. De gemeente moet haar kennis van de wijken vergroten om een werkende buurtaanpak te kunnen maken.

De huidige buurtaanpak lijkt nog niet voldoende effect te hebben. Alleen op veiligheid is het beleid van de gemeente goed. Op ‘burgerparticipatie‘ scoren alle wijken negatief. De Rekenkamer vindt dat de gemeente om een werkende wijkaanpak te krijgen de kennis van de wijken moet vergroten, én de relatie met de inwoners moet verbeteren. De gemeente zal dus aan het werk moeten om haar inwoners per wijk beter te leren kennen, om zo de relatie met hen te verbeteren en beter met hen samen te werken.

Het rapport de “Staat van Zwijndrecht” is op 1 februari gepresenteerd aan de gemeenteraad van Zwijndrecht. Op 8 februari om 22.10 uur bespreekt de raad het onderzoek in de carrousel. Het rapport vindt u op de website www.raadzwijndrecht.nl bij de publicaties van de Rekenkamer Zwijndrecht.