‘Rapport Onderwijsinspectie over PIT een mooi compliment’

STREEKNIEUWS – De Inspectie van het Onderwijs vindt dat het bestuur van PIT zorgt voor goed onderwijs en dat PIT financieel in staat is dit ook in de toekomst te blijven doen. PIT voldoet op alle kwaliteitseisen binnen de onderzochte standaarden aan de wet en laat zien dat het ook zijn eigen ambities en aanvullende doelen waarmaakt. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. Minstens één keer per vier jaar onderzoekt de Inspectie ieder schoolbestuur in Nederland, dus onlangs ook dat van PIT kinderopvang & onderwijs. Over de kwaliteit van de kinderopvang doet de Onderwijsinspectie geen uitspraken, dat is een taak van de GGD.

Vertrouwen

Volgens de Onderwijsinspectie weet het bestuur van PIT wat het wil en stuurt daarop. Daarnaast weet het hoe het op de kindcentra gaat en is het bestuurlijk beleid in alle lagen van PIT herkenbaar. Wat volgens de Onderwijsinspectie ook goed gaat binnen PIT zijn de zorgvuldigheid en de duidelijkheid waarmee het bestuur functioneert. In vrijwel alle gesprekken die de Inspectie heeft gevoerd blijkt waardering voor de open en opbouwende houding van het bestuur. Het bestuur hecht grote waarde aan eigenaarschap en verwacht een proactieve houding van alle PIT’ers. De kindcentra krijgen veel ruimte om beleid naar eigen inzicht en tempo door te voeren. Andere positieve punten die de Inspectie noemt in haar rapport zijn de volledige transparantie waarmee PIT zich verantwoordt en de actieve dialoog die PIT met gemeenten en de verschillende ketenpartners binnen deze gemeenten voert. De Onderwijsinspectie heeft vertrouwen in het bestuur van PIT en wil graag contact houden over de landelijke ontwikkelingen op het gebied van peuters en kleuters in één groep.

Investeren

“Wij zijn blij met de positieve bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs. Deze bevestigen dat we goed bezig zijn en dat we verder kunnen gaan op de ingeslagen weg. We zien het rapport als een mooi compliment,” aldus bestuurder Ad Vos van PIT kinderopvang & onderwijs. “Dat de Inspectie de ontwikkeling van peuters en kleuters in één groep wil volgen juichen we van harte toe. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat investeren in jonge kinderen loont. Dat doen wij als PIT dus ook. Wij spelen in op de ontwikkeling van jonge kinderen, die grillig en sprongsgewijs verloopt. Daarom maken wij een geleidelijke overgang van peuter naar kleuter mogelijk, want wij zijn ervan overtuigd dat 3- en 4-jarigen zich optimaal kunnen ontwikkelen als zij samen kunnen spelen en leren in één groep. Dat de wet- en regelgeving hiervoor nog geen ruimte geeft, houdt ons niet tegen.”