DORDRECHT-Bij de doorverwijzing van een patiënt in een acute situatie, kan het Albert Schweitzer ziekenhuis voortaan röntgenfoto’s en MRI- of CT-scans zeer snel digitaal uitwisselen met andere ziekenhuizen of zorginstellingen. Dit mag logisch klinken, toch zijn er pas zo’n vijftien ziekenhuizen in Nederland die deze mogelijkheid hebben. “Dat is jammer, want het kan levens redden”, zegt afdelingshoofd informatisering Leo Vaandrager over het zogeheten XDM Netwerk Nederland.
Vaandrager geeft een recent voorbeeld om het belang van de uitwisseling te onderbouwen. “We kregen in Dordrecht een patiënt met een beroerte doorverwezen vanuit het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, dat ook is aangesloten op het XDM Netwerk. Voorheen zou in zo’n geval de scan van de hersenen, die nodig is bij de ingreep, op een dvd moeten worden gebrand en meegegeven. Bij ons zou de dvd dan weer moeten worden ingelezen. Maar via het XDM Netwerk was de scan al bij ons binnen, terwijl de patiënt in de ambulance nog onderweg was. De patiënt kon direct door naar de operatietafel waar de beelden al beschikbaar waren.” Het gebruik van een dvd noemt Vaandrager ‘niet meer van deze tijd’. “De ambulancemedewerkers staan er letterlijk op te wachten. Soms brengt een taxi de dvd na, of zelfs weleens de politie met spoed.”
Elk ziekenhuis slaat zijn radiologische beelden op in een op zichzelf staand systeem, genaamd PACS, dat van verschillende leveranciers afkomstig kan zijn. Vaandrager: “Wij werken met het PACS van Sectra. Met het XDM Netwerk van Alphatron Medical, leverancier van innovatieve medische oplossingen, is het mogelijk om het PACS van verschillende ziekenhuizen met elkaar te laten communiceren, ongeacht de leverancier. Daarvoor is bij elk deelnemend ziekenhuis een kleine technische aanpassing nodig, snel uitvoerbaar en tegen beperkte kosten. Die bedroegen in het Albert Schweitzer ziekenhuis nog geen tienduizend euro. Dankzij goede samenwerking tussen Alphatron Medical, Sectra en onszelf, zijn wij nu zelfs het eerste ziekenhuis dat naast de beelden ook de bijbehorende radiologieverslagen kan meesturen en ontvangen, voor een nog completer beeld en meer tijdwinst.”
De kracht van deze innovatie zal groter worden naarmate meer ziekenhuizen meedoen. “Het sturen van radiologische beelden lukt alleen als de verzender en de ontvanger allebei deze techniek gebruiken”, aldus Vaandrager. “We zouden door het hele land veel tijdwinst kunnen behalen met zorg in acute situaties, als elk ziekenhuis hierop zou aansluiten. Ik kan geen reden bedenken waarom je dit niet zou doen, als je de patiënt eerder kan helpen en daardoor restschade of misschien zelfs overlijden kan vermijden. Het is veilig en het voldoet aan alle wet- en regelgeving.” Het inzien van een dossier bij een andere zorgverlener vereist normaliter toestemming, maar voor het meegeven van medische gegevens bij een verwijzing, bestaat deze belemmering niet.
Alphatron Medical is trots op de eerste resultaten van het XDM Netwerk en op de samenwerking met onder meer het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Beatrixziekenhuis. “Omdat het XDM Netwerk gebaseerd is op open medische en technische standaarden, is het eenvoudig aan te sluiten op ieder merk PACS”, vertelt Patrick Zondag, manager Software Solutions bij Alphatron Medical. “Tevens is de technologie ingepast in de workflow van de zorgverleners, zoals wij dat met al onze oplossingen doen.” Het XDM Netwerk breidt zich gestaag uit over het land. Zondag: “Ziekenhuizen en zorginstellingen die met elkaar beelden uitwisselen, bevinden zich voornamelijk in elkaars regio. Daardoor hebben steeds meer omringende ziekenhuizen baat bij een aansluiting op het netwerk.”
FOTO ASz:
Dankzij het XDM Netwerk zitten radiologische beelden al in het ziekenhuissysteem wanneer de patiënt binnenkomt.