Primeur voor Albert Schweitzer ziekenhuis: chemotherapie thuis 

Foto:
Transmuraal verpleegkundige Rob Verhoef geeft de patiënt thuis de injectie met het middel bortezomib.

DORDRECHT- Het Albert Schweitzer ziekenhuis is begonnen met het geven van chemotherapie aan huis. Een 85-jarige patiënt uit Zwijndrecht met multipel myeloom (ziekte van Kahler) is de eerste die regelmatige injecties met het middel bortezomib krijgt van een transmuraal verpleegkundige. Tot dusverre moesten patiënten voor het
toegediend krijgen van middelen tegen kanker naar het ziekenhuis toe.
“We willen patiënten die door hun ziekte toch al zwakker zijn of pijn hebben, niet extra belasten”, vertelt afdelingshoofd Claudia Jonker van het Transmuraal Team van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dit team bestaat uit zeventien verpleegkundigen die jarenlange ervaring hebben met het geven van ziekenhuiszorg aan huis. Zij maken dagelijks rondes langs patiënten thuis in de regio voor uiteenlopende verpleegkundige handelingen. Hierdoor kunnen patiënten vaak eerder naar huis of ze hoeven helemaal niet te worden opgenomen.
Chemotherapie aan huis is nog ongewoon, mede doordat het gebruik van de zware middelen met extra voorzorgsmaatregelen is omringd. Niet alleen ten aanzien van het transport, maar ook omdat heftige reacties in het lichaam kunnen optreden na de toediening. Jonker: “De eerste kuur vindt daarom altijd plaats in het ziekenhuis. Als de patiënt het middel dan goed verdraagt, kunnen we de toediening verplaatsen naar huis. Alleen transmuraal verpleegkundigen met extra kennis van de oncologische patiënt geven deze injecties.” De apotheek van het ziekenhuis geeft de middelen kort van tevoren mee in een speciale box.
Jonker benadrukt dat de patiënt zelf kiest voor het krijgen van de therapie aan huis. “Wanneer hij of zij om welke reden dan ook liever naar de afdeling komt, dan is dat leidend.” De eerste patiënt is zeer te spreken over de nieuw geboden mogelijkheid. “De reis met de taxi naar Dordrecht en terug is voor mij toch een hele onderneming.” Hij krijgt de wekelijkse spuit nu aan de eettafel. “Ik ben in mijn eigen omgeving en kan mijn krachten sparen.” De verwachting is dat in de toekomst ook middelen tegen kanker die per infuus moeten worden toegediend, thuis gegeven kunnen worden. De verpleegkundige blijft dan langer.
Het thuis toedienen van chemotherapie is een van de tientallen zorgvernieuwingsinitiatieven binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis die worden aangeduid met de term ‘Zorg van Waarde’. Het ziekenhuis verstaat daaronder: de kwaliteit van zorg voor de patiënt verder verbeteren, veelal tegen lagere kosten. Dit wordt bereikt door de juiste zorg te bieden op de juiste plek: in het ziekenhuis, bij een andere zorgorganisatie of thuis bij de patiënt.