Positieve Jaarrekening 2019 in een onzekere tijd

Foto SGP

HENDRIK-IDO-AMBACHT – Het college van burgemeester en wethouders is verheugd dat de jaarrekening van de gemeente over 2019 een positief resultaat laat zien. “Dit komt mede doordat we zuinig omgaan met het beschikbare geld. Tegelijkertijd leven we in een tijd waarin we rekening moeten houden met onzekerheden die op ons af kunnen komen”, aldus wethouder André Flach van Financiën bij de presentatie van de jaarrekening. “We hebben in 2019 veel kunnen doen voor een mooier Ambacht.”

Sociaal, Welzijn en Educatie

Wethouder Steven van Die: “Het preventieplan Sociaal Domein is in 2019 opgestart. Binnenkort wordt dit besproken met de gemeenteraad. In dit plan streven we ernaar om alle inwoners zelfstandig en volwaardig te laten deelnemen aan de Ambachtse samenleving. Dit kreeg vorm samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en regionale samenwerkingsorganisaties. De opening van het duurzame binnenzwembad De Louwert was ook een bijzonder hoogtepunt. Want hoewel het door de omstandigheden de afgelopen tijd gesloten is geweest, kan er de komende jaren door jong en oud weer volop gezwommen worden.”

Openbare Orde en Veiligheid

Burgemeester Jan Heijkoop: “We begonnen in 2019 met de voorbereiding voor de camerapilot bij de Sophiapromenade en het Sophiapark, die medio 2020 van start zal gaan. We willen er zo voor zorgen dat mensen er veilig kunnen wandelen, winkelen en verblijven. Buurtpreventie speelde met alle vrijwilligers ook in 2019 een belangrijke rol in Hendrik-Ido-Ambacht om de criminaliteit zoveel mogelijk tegen te gaan. De gemeente blijft inzetten op samenwerking met politie, partners, buurtpreventie en inwoners.”

Duurzaamheid, Ruimte, Mobiliteit en Wonen

Wethouder Ralph Lafleur: “Met de uitreiking van diverse ‘School op Seef’ certificaten, zorgden we ervoor dat schoolgaande kinderen veilig van en naar school konden fietsen. Veilig autorijden kreeg ook aandacht: jonge automobilisten konden zich opgeven voor The DriveXperience. Tijdens deze gratis praktijkdag deden autorijders tot en met 24 jaar ervaring op in het voorkomen van gevaarlijke verkeerssituaties.

We stelden het grondstoffenbeleidsplan vast. Daardoor konden we nog gerichter aandacht vragen aan de inwoners voor een bewuste manier van afvalscheiding, iets waar we de komende tijd op in blijven zetten.”

Economie en Financiën

Wethouder André Flach: “In 2019 zijn we echt van start gegaan met de aanleg van het circulaire Bedrijvenpark Ambachtsezoom, waarvan de verkoop in volle gang is. Het Integraal Huisvestingsplan voor de basisscholen werd samen met de schoolbesturen opgesteld. Intussen is het plan vastgesteld. De nieuwbouw van de Willem de Zwijgerschool is in 2019 begonnen en zal eind 2020 klaar zijn. Het gebouw van SOL Villa Ambacht is al in gebruik genomen. Hierdoor krijgen steeds meer kinderen les in frisse, duurzame schoolgebouwen die voldoen aan de eisen van deze tijd.”

Zuinig omgaan met het beschikbare geld

Wethouder André Flach: “De gemeente sluit het jaar 2019 financieel positief af met een resultaat van 1,5 miljoen euro. Dit komt onder andere door een meevaller met bouwleges en een lagere rente, gecombineerd met een zuinig financieel beleid. Een groot deel van dit overschot investeren we weer in het mooier en leefbaarder maken van onze gemeente. Hiervan gaat 850.000 euro naar noodzakelijk onderhoud van gemeentelijk groen. We investeren 250.000 euro in het vervangen van speelruimte/speelplekken. Er gaat 200.000 euro naar de inrichting van het groengebied rond het Perenlaantje. En we stellen geld beschikbaar om te kijken of de voorzieningen die we hebben in onze gemeente nog passen bij het aantal inwoners en de eisen van deze tijd. Tot slot wordt bijna 300.000 euro apart gezet omdat de ontwikkeling van De Volgerlanden iets achterbleef bij de verwachtingen.”

Meer weten?

De Jaarrekening 2019 wordt op woensdag 24 juni behandeld in de online te volgen Commissie ABA-Financiën. De gemeenteraad behandelt de Jaarrekening op maandag 6 juli, eveneens online te volgen. Meer informatie vindt u op https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/