Portefeuilleverdeling nieuw college Zwijndrecht bekend

ZWIJNDRECHT – Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht heeft de verdeling van de portefeuilles vastgesteld. De verdeling geldt voor de collegeperiode 2022-2026. Het college heeft één nieuwe wethouder: Robert Kreukniet. De wethouders Jacqueline van Dongen, Tycho Jansen en Ronald de Meij zetten hun bestuursfunctie voort. Voorzitter van het college is burgemeester Hein van der Loo en de gemeentesecretaris is Ella Croonenberg-Borst. 

Nu de portefeuilleverdeling bekend is, gaat het college van B&W voortvarend aan de slag met de uitvoering van het raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht 2.0’. Het college van B&W werkt aan de hand van de belangrijke thema’s uit het raadsprogramma. Dat zijn communicatie en participatie, wonen, bouwen en wooncarrière, armoedebestrijding en versterken van de lokale economie, welzijn, zorg, sport en cultuur, veiligheid en leefomgeving en duurzaamheid.

Het college zoekt daarbij de samenwerking op met de gemeentelijke organisatie en vooral ook de gemeenteraad en de samenleving.

Portefeuilleverdeling
Naast Hein van der Loo als burgemeester ziet de portefeuilleverdeling er op hoofdlijnen als volgt uit:Wethouder Jacqueline van Dongen: Klimaat & Energie, Leefomgeving, Cultuur;Wethouder Tycho Jansen: Armoedebeleid, Economische ontwikkeling, Financiën, Regionale samenwerking;Wethouder Robert Kreukniet: Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Mobiliteit;Wethouder Ronald de Meij: Sociaal domein, Communicatie & Participatie, Jeugd, Onderwijs, Sport.De uitgebreide verdeling van de portefeuilles is te lezen op zwijndrecht.nl, bij Bestuur en organisatie, College van B&W.