Peuters De Tweestroom kunnen zich verwonderen in Hendrik-Ido-Ambacht

Hendrik-Ido-Ambacht – De peuters zijn op maandag- en woensdagochtend, op dinsdag- en donderdagochtend of op woensdagmiddag en vrijdagochtend van harte welkom op De Tweestroom. Voor de driejarigen is er bovendien op maandag- en donderdagmiddag de Stroomgroep. “Dat is een verlengde peuteropvang waarbij de peuters en de kleuters samen allerlei activiteiten doen. Op deze manier zetten de kinderen soepel de stap naar ons basisonderwijs. Onze aanpak draait om het prikkelen van de nieuwsgierigheid in een doorgaande ontwikkellijn, van 2 tot 13 jaar. We stimuleren kinderen zich te verwonderen en hun creativiteit de vrije loop te laten. Zo kunnen ze zich in hun eigen tempo en op hun eigen niveau optimaal ontwikkelen, van peuter tot puber,” aldus Anne-Marie van de Weg, teamleider jonge kind van De Tweestroom.

Onderzoekend en ontwerpend leren
De pedagogisch medewerkers van de peuterspeelgroepen en de leerkrachten van groep 1 en 2 van De Tweestroom werken nauw samen om het spel- en leeraanbod zo goed mogelijk af te stemmen. Dat betekent in deze tijd vol verwachting dat ze voor de peuters en kleuters in de huishoek een kerststal hebben ingericht. Ook lezen ze voor uit boeken die gaan over de betekenis van Kerst met de geboorte van Jezus. Verder zingen de kinderen kerstliederen en ze knutselen van alles met kerst als thema. Van de Weg: “Speciaal voor de peuters is Puk, de pop van onze ontwikkelmethode Puk & Ko, helemaal in kerstsfeer aangekleed. Bij dit alles is de doorgaande ontwikkellijn onderzoekend en ontwerpend leren voor het jonge kind onze leidraad.”

De opvangdagen voor de peuters zijn aan elkaar gekoppeld. De tijden voor de ochtend zijn van 8.30 tot 12.30 uur en voor de middag van 13.00 tot 17.00 uur. Alle peuterspeelgroepen staan onder (bege)leiding van vaste pedagogisch medewerkers. De Tweestroom is er ook voor peuters die in aanmerking komen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Op sommige opvangdagen is er nog plek. Behalve een peuterspeelgroep en verlengde peuteropvang komen kinderen ook naar De Tweestroom voor basisonderwijs en buitenschoolse opvang. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met het kindcentrum via info@tweestroom-hia.nl of 078 – 303 00 15 of zich inschrijven via www.pit-ko.nl.