Ondertekening manifest Ambachts Verbond Vroegsignalering

HENDRIK- IDO- AMBACHT – Wethouder Steven van Die (Sociaal Domein) en directeur-bestuurder Carlo Oostindie van woningcorporatie Rhiant ondertekenden maandag 21 februari als eersten het manifest Ambachts Verbond Vroegsignalering. Daarna volgden de handtekeningen van de andere ondertekenaars van lokale organisaties. Door ondertekening van het manifest verbinden al deze partijen zich aan dezelfde afspraak. Namelijk om inwoners met kleine hulpvragen zo vroeg mogelijk te helpen en te voorkomen dat problemen groter worden. Zodat iedereen mee kan doen in Hendrik-Ido-Ambacht.

Het belang van vroegsignalering

Wethouder Steven van Die: “Samen met de andere deelnemende organisaties vormen we als het ware een vangnet om inwoners met kleine problemen vroegtijdig en goed te kunnen helpen. We zien dat organisaties zich wel eens zorgen maken om medewerkers, vrijwilligers en anderen die met hun organisatie in aanraking komen. Ze willen graag helpen maar weten niet altijd hoe. Denk bijvoorbeeld aan signalen van armoede, dementie of eenzaamheid. Het Ambachts Verbond Vroegsignalering biedt ondersteuning aan deze organisaties. Door met elkaar een netwerk te vormen waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld en waar samen wordt gewerkt met het Sociaal Wijkteam en het Jeugdteam. Hoe meer (maatschappelijke) organisaties vroeg signaleren, hoe steviger dit vangnet wordt. Met de eerste twaalf deelnemende organisaties gaan we van start, maar alle Ambachtse organisaties die het manifest willen ondertekenen zijn welkom. Aansluiten kan op ieder moment. Door op deze manier aandacht te houden voor het welzijn van onze inwoners, zorgen we er ook voor dat iedereen mee kan blijven doen. Zo vormen wij de Kracht van Ambacht.”

Ambachtse Bond

Onderdeel van het Ambachts Verbond Vroegsignalering is de Ambachtse Bond. De Ambachtse Bond ondersteunt professionals en vrijwilligers die te maken hebben met complexe, vaak acute situaties, waarbij de financiële problemen van een inwoner alsmaar toenemen. Directeur-bestuurder Carlo Oostindie van Rhiant vindt de verbintenis aan het Ambachts Verbond Vroegsignalering belangrijk: “Hiermee kunnen we echt iets betekenen voor inwoners die snel hulp nodig hebben. Omdat hulpverlening vaak pas veel later gestart kan worden, vallen inwoners tijdens het wachten hierop tussen wal en schip. Met onze handtekening onder het manifest, kunnen onze huurders in geval van nood een beroep op ons doen.”

Meedoen?

Organisaties die zich ook willen verbinden aan het Ambachts Verbond Vroegsignalering kunnen contact opnemen met de gemeente.

Kijk op www.h-i-ambacht.nl/ambachtsebond voor meer informatie.

De Ambachtse Bond is een initiatief van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en woningcorporatie Rhiant en één van de acties uit het Preventieplan sociaal domein 2020-2024.

Foto: Cees van Meerten/FotoExpressie