Ondergrondse goederenspoorlijn en A16 beste oplossing voor veilige stedelijke ontwikkeling

ZWIJNDRECHT – Een ondergrondse goederenspoorlijn in combinatie met een ondertunnelde A16 biedt op lange termijn de beste oplossing voor externe veiligheid en stedelijke ontwikkeling. Dit komt als resultaat naar voren uit het verkennend onderzoek naar een robuuste integrale oplossing voor het spoorgoederenvervoer door de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht. Het college van B&W van Zwijndrecht deelt de resultaten met de gemeenteraad en vraagt een besluit om de voorkeursvariant verder uit te werken.

De gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht namen, in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, het initiatief voor het onderzoek. Er zijn meerdere varianten onderzocht om het personenvervoer over het spoor en het goederenvervoer uit elkaar te halen. De voorkeursvariant biedt voor Zwijndrecht en Dordrecht de beste oplossing voor veilige stedelijke ontwikkeling bij het spoor. Deze variant heeft een goede aansluiting in noordelijke richting op Kijfhoek en in zuidelijke richting.

Belangrijke uitkomst 
Voor de gemeente Zwijndrecht is dit een belangrijke uitkomst. Aan het begin van deze raadsperiode gaf de gemeenteraad opdracht aan het college van B&W om daadwerkelijk stappen te ondernemen. De raad wil een veiligere leefomgeving langs het spoor. Ook ligt er een grote woningbouwopgave voor Dordrecht en Zwijndrecht.

Wethouder Jos Huizinga (Ruimtelijke ontwikkeling): “Zwijndrecht is in feite gesplitst door het spoor en de A16. Door deze ondergronds te brengen kunnen we dit helen en iets nieuws maken. Mecanoo heeft daarvoor een stedelijke en ruimtelijke verkenning uitgevoerd. Het veiligheidsvraagstuk wordt daarmee echt goed opgelost en de leefomgeving wordt zichtbaar en voelbaar vergroot. En het bestaande spoor voor personenvervoer blijft bovengronds. Dat geeft mogelijkheden voor een City Rail die vaker in het uur kan rijden.”

Een impressie van het voorstel, gezien vanaf de Zwijndrechtse kant.Veilig en prettig wonen
Ook voor Dordrecht biedt een ondergrondse goederenspoorlijn op de langere termijn een oplossing voor de veiligheid en leefbaarheid in de Dordtse Spoorzone. Dordtse wethouder Rik van der Linden (Bereikbaarheid): “In de Dordtse Spoorzone willen we 6.000-9.000 woningen gaan bouwen, veelal dicht op het spoor. Daar moet uiteraard veilig en prettig gewoond worden. En dat is best lastig met goederentreinen voor de deur. Maar ook op andere plekken in de stad zien we het goederenspoor zo dicht bij de huizen het liefst verdwijnen. Een spoor onder de grond is daarvoor een goede oplossing.”

Landelijk en internationaal op de kaart
Met dit onderzoek zijn we er nog niet, beseffen beide wethouders: “Het onderwerp moet ook landelijk en internationaal op de kaart staan. Zoiets vraagt een lange aanlooptijd. Het gaat erom dat het onderwerp op de landelijke en Europese investeringsagenda’s komt te staan. Daarvoor zullen we samen met iedereen die een belang heeft, de komende jaren een actieve lobby voeren.”