HENDRIK-IDO-AMBACHT – Hendrik-Ido-Ambacht krijgt een nieuwe woonwijk op een unieke locatie: op De Noordoevers, bij de rivier De Noord/de Strooppot. Maandagavond stemde de gemeenteraad in met de plannen. Wethouder André Flach is blij: “Al meer dan 20 jaar proberen we dit gebied om te vormen van industrie die daar voor een groot deel verdwenen is naar wonen aan het water. En heel belangrijk: we maken deze prachtige oevers toegankelijk voor onze inwoners. Woningbouw op de Noordoevers sluit ook goed aan bij de grote vraag naar woningen in onze gemeente en regio”.

Woningen en getijdenpark

De gemeenteraad stemde in met de Nota van Uitgangspunten voor het Ambachtse deel van nieuwbouwproject De Noordoevers en het stedenbouwkundig plan dat in samenwerking tussen ontwikkelende bouwer ABB Bouwgroep en de gemeente is gemaakt voor fase 1 van De Noordoevers: de terreinen van de voormalige bedrijven Stolk, ARBEZ en Van Vliet aan de Veersedijk. In deze eerste fase komen circa 175 woningen en is ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid en horeca in het buitendijkse gebied aan de rivier. Ook worden ideeën ontwikkeld voor een getijdenpark, waarvan De Noordoevers, de Galgeplaat en Sophiapolder deel uitmaken. 

Unieke plek

“Het is een unieke plek bij de rivier, dichtbij de grote steden Dordrecht en Rotterdam. Een dergelijke unieke plek met nieuwbouwwoningen vind je zelden. We werken nu aan een plan met diverse woningtypen voor verschillende doelgroepen. Maar ook horeca komt voor in de huidige planvorming. En we onderzoeken een nieuwe halteplaats voor het pontje naar de natuureiland Sophiapolder“, aldus een enthousiaste Ferry Lassche, projectmanager bij ABB Bouwgroep. 

Lassche geeft aan dat de historische kenmerken van de locatie zeker niet uit het oog worden verloren. Ook komen er aan de kades fijne verblijfsruimtes waar het heerlijk toeven is, voor de huidige én toekomstige bewoners en bezoekers van het gebied.

Wethouder Flach: “ABB laat zien dat duurzame woningbouw op deze aantrekkelijke locatie goed samengaat met een prettig leefklimaat. We verwachten dat er veel interesse is voor deze bijzondere locatie aan het water.”

Planning/vervolg fase 1 

De ontwerpen voor het gebied zijn nog in ontwikkeling. Een eerste doorkijk van wat er mogelijk zou kunnen zijn is opgezet en gepresenteerd aan de raad. Dit jaar werkt ABB de plannen in overleg met de gemeente verder uit en bereidt een aanvraag voor de omgevingsvergunning voor. De gemeente start een procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen tijdens een participatietraject hun mening geven over de plannen. De woningen van de eerste fase gaan naar verwachting omstreeks het 2de kwartaal van 2022 in de verkoop. 

Nieuw woongebied bij de rivier

Het gehele plan Noordoevers ligt bij de rivier De Noord, deels in Hendrik-Ido-Ambacht en deels in Zwijndrecht. Er komen ongeveer 1000 woningen. Het nieuwe woongebied wordt de komende jaren in fases ontwikkeld.   

Meer weten? 

Op de website van ABB www.denoordoevers.nl is het laatste nieuws terug te vinden en kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de nieuwsbrief.