Nieuwe noodverordening per 1 juni van kracht

STREEKNIEUWS – Vanaf 1 juni worden weer een aantal regels versoepeld. Die regels moeten, als dat nodig is, gehandhaafd kunnen worden. Daarom is vanaf die datum een aangepaste noodverordening van kracht. De versie van 11 mei vervalt daarmee. Deze noodverordening sluit aan bij het landelijk model.

De belangrijkste veranderingen zijn:

Samenkomsten tot 30 personen

Samenkomsten in publieke gebouwen en bijbehorende erven en besloten plaatsen mogen met maximaal 30 personen, exclusief personeel. Daarbij houden alle personen 1,5 meter afstand van elkaar. De 1,5 meter afstand geldt niet voor:

– mensen uit hetzelfde huishouden;

– kinderen tot en met 12 jaar;

– een persoon met een beperking en diens begeleiders.

Eet- en drinkgelegenheden en terrassen

Eet- en drinkgelegenheden en terrassen mogen vanaf 1 juni, 12.00 uur weer open. In de binnenruimte van eet- en drinkgelegenheden en op binnenterrassen mogen maximaal 30 gasten aanwezig zijn. Binnen deze gelegenheden moeten de aanwezigen 1,5 meter afstand houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Alle gasten moeten gebruik maken van een zitplaats aan een tafel of bar. Gasten dienen vooraf te reserveren. Voor buitenterrassen geldt onder andere dat gasten gebruik maken van een zitplaats aan tafel en 1,5 m afstand kunnen houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen.

Onderwijs

Scholen voor voortgezet onderwijs gaan vanaf 2 juni weer open. Basisscholen gaan vanaf 8 juni weer volledig open. Vanaf 15 juni zijn onderwijsactiviteiten op locatie voor het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs weer gedeeltelijk mogelijk, zodat examens, tentamens, toetsen, praktijk(gericht)onderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten op de onderwijsinstelling weer kan plaatsvinden, voor zover dit online niet afdoende kan.

Afstand houden bij sporten/bewegen jongeren 13 t/m 18 jaar

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar die georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals buiten sporten en bewegen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.

Bekijk de noodverordening. Heb je vragen over de noodverordening? Er is ook een veelgestelde vragenlijst over de noodverordening.

Handhaving noodverordening

De politie en de mensen van handhaving werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel de politie als handhaving kan organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of boete voor kan worden opgelegd. Wouter Kolff, voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: “Vermijd daarom drukke plekken. Bedenk goed waar je naar toe gaat, en volg, als je die krijgt, de instructies van medewerkers, handhavers en politie op. We zijn al enorm ver gekomen in de aanpak van corona. Samen komen we steeds een stap verder. Let goed op uzelf en elkaar!”