Nieuwe gemeenteraad Hendrik-Ido-Ambacht beëdigd

HENDRIK -IDO -AMBACHT – De raadsperiode 2022-2026 is officieel gestart. Op 14,15 en 16 maart ging 57,09% van de Ambachters naar de stembus. Op basis van deze stemmen zijn de zetels in de gemeenteraad verdeeld. En dus installeerde burgemeester Jan Heijkoop op woensdag 30 maart deze nieuwe raad. Hij beëdigde de 23 raadsleden en 18 van de 21 burgerraadsleden. Drie burgerraadsleden konden niet aanwezig zijn. Zij worden op een later moment beëdigd.

Wie zitten er in de raad?

Onze raad bestaat voor de komende 4 jaar uit 23 raadsleden. Hiervan zijn er 9 nieuw in de raad. Namelijk de dames J.E. Dorst-Langerak en K.E.A.M. Verlijsdonk en de heren S. van Die, F.G.A. van den Elsen, A.J. Flach, M. de Groot, R.J. Lafleur, P. Libregts en D. van den Wollenberg.

Wat doet de raad?

De 23 raadsleden zijn het hoofd van het gemeentebestuur. Dat betekent dat ze de gemeente op hoofdlijnen besturen. Ze stellen kaders en volgen en controleren het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester Jan Heijkoop sprak de nieuwe raadsleden toe: ‘Met uw besluitvorming beslist u in hoge mate over het wel en wee van onze inwoners. Dan heb ik het over sociaal beleid, over wonen maar ook waar komen wegen, over sportvoorzieningen, over onderwijs. Kortom: u hebt invloed op het welbevinden van onze inwoners.” Alle 23 raadsleden en 18 van de 21 burgerraadsleden legden vervolgens de eed of gelofte af. Nu kan de nieuwe raad aan de slag.  

Wanneer en waarover besluit de raad?

Wilt u weten waar de raad over discussieert en besluit? Hou dan de website van de gemeenteraad in de gaten! https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/

U bent ook van harte uitgenodigd om de vergaderingen van de raad te volgen. Dit kan zowel fysiek als online. Op de website vindt u de agenda en vergaderstukken van de gemeenteraad. Zo kunt u zien wanneer de raad over bepaalde onderwerpen vergadert.