Nieuwe directeuren kindcentra PIT

HENDRIK-IDO-AMBACHT/ ZWIJNDRECHT – Twee christelijke kindcentra van PIT kinderopvang & onderwijs hebben een nieuwe directeur. Ronald van der Veen heeft zijn functie als teamleider en leerkracht bij christelijk kindcentrum De Notenbalk in Zwijndrecht verruild voor die van directeur van christelijk kindcentrum De Tweestroom in Hendrik-Ido-Ambacht. Niels Verbaas nam afscheid als directeur van CBS Koningin Wilhelmina in Leerdam om aan de slag te gaan bij PIT als directeur van christelijk kindcentrum Juliana in Zwijndrecht.

Ronald van der Veen liep tijdens zijn opleiding stage bij PCOAZ, de voorganger van PIT. Daarna kreeg hij een baan aangeboden als leerkracht bij kindcentrum Het Akkoord. Naast leerkracht was hij ook bouwleider. In 2014 stapte hij over naar kindcentrum De Notenbalk waar hij als teamleider en leerkracht aan de slag ging. Ruim een jaar heeft hij dit gecombineerd met het teamleiderschap van christelijk kindcentrum De Rank in Heerjansdam. Per 1 januari jl. is hij directeur van De Tweestroom. “Ik vind het fijn om leiding te mogen geven aan een team met ambitie. De motivatie is er om er met elkaar voor te gaan en te werken aan het ontwikkelrecht van kinderen. Er wordt geluisterd en we inspireren elkaar.” Het onderzoekend en ontwerpend spelen voor de groepen 1 tot en met 3, de nieuwe onderwijsmethode Da Vinci en het bewegend leren vindt Ronald mooie uitdagingen op het kindcentrum, evenals het vormgeven van de doorgaande ontwikkellijn van 2 tot 13 jaar. “Het is goed om te zien dat er belangrijke stappen zijn gezet in het verleden. We groeien en dat is het grootste compliment. Kinderen en hun ouders weten ons te vinden en kiezen voor ons. Ik ben blij dat PIT mij de kans heeft gegeven om deze stap te maken.”

Niels Verbaas startte in 2005 als leerkracht op een basisschool in Steenwijk en ging later dat jaar lesgeven op een school in Gorinchem. Sindsdien bekleedde hij allerlei functies op scholen die behoren tot LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs in Gorinchem. Hij begon als leerkracht, groeide daarna door naar locatieleider en was de afgelopen negen jaar directeur. De vacature voor directeur van kindcentrum Juliana in Zwijndrecht sprak hem aan omdat het om een directeur kinderopvang & onderwijs gaat. “Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en de uitbreiding met kinderopvang geeft een extra dimensie aan mijn directeurschap.” Hij is 1 mei jl. bij kindcentrum Juliana begonnen en is blij met de positieve ‘drive’ van het team en de organisatie. “Ik vind het belangrijk om collega’s te betrekken bij zaken, samen kom je verder. In mijn eerste weken heb ik dan ook met alle medewerkers een kennismakingsgesprek gevoerd. Ook wil ik de komende periode alle kinderen bij naam kennen. Ik ben een mensenmens en vind contact met betrokkenen in en rondom ons kindcentrum dan ook erg belangrijk. Stap voor stap begin ik het kindcentrum en de organisatie te kennen. Het voelt heel goed.”

“Elk kind moet zich gezien, gehoord en gekend voelen,” vinden beide directeuren. “Het mooie aan de kinderopvang en het onderwijs is dat geen dag hetzelfde is. Kinderen kunnen je verrassen en verwonderen en daar genieten we van en daar doen we het voor.” Daarbij onderstreept Niels nog het unieke en belangrijke van het aanbieden van kinderopvang en onderwijs vanuit één organisatie. “Ik was dat niet gewend, maar zie nu welke meerwaarde dat heeft. Ik ga er de komende periode hard aan werken om nog meer verbinding te krijgen binnen ons kindcentrum. In het belang van de ontwikkeling van kinderen.”