Nieuwe bestuurder PIT kinderopvang & onderwijs

REGIO – Marjolein Triest is benoemd tot bestuurder van PIT kinderopvang & onderwijs. Ze volgt Ad Vos op die per 1 mei a.s. met pensioen gaat.

De ontwikkeling van kinderen en daarmee ook van medewerkers is de rode draad in de loopbaan van Triest. Na de pabo heeft ze orthopedagogiek en bedrijfswetenschappen gestudeerd en diverse communicatie- en managementopleidingen gedaan en ze is register mediator. Ze begon haar loopbaan als trainer en leerkracht, werd intern begeleider, was ook coach bij de rechtbank en in de artiestenwereld en beschikt over lange en brede ervaring als directeur en als bestuurder, al dan niet op interimbasis. Ze is ruim 25 jaar actief in alle takken van onderwijs. Van primair en voortgezet tot mbo en hbo, maar ook in het speciaal onderwijs is ze thuis. Daarnaast heeft ze nieuwe onderwijsvormen opgezet.

Ontwikkelrecht

Volgens Triest is het belangrijk dat kinderen alle kansen krijgen die in de basis gelijk moeten zijn en dat er een plek is voor ieder kind. PIT kinderopvang & onderwijs vindt dat kinderen ontwikkelrecht hebben. “We leven in een complexe maatschappij waarin mensen zoeken naar hun bestaansrecht. Daarin hebben we als PIT een grote opdracht. Op onze kindcentra moet ieder kind, van baby tot puber, zichzelf en de wereld kunnen ontdekken en zich optimaal kunnen ontwikkelen om steeds weer nieuwe stappen in het leven te kunnen zetten. Die ontwikkeling begint bij de geboorte of eigenlijk al negen maanden daarvoor. Aan ons de taak om voortdurend op de ontwikkelbehoeften van ieder kind aan te sluiten met spelen, spelend leren, leren en lerend spelen en extra ondersteuning of uitdaging. Daarbij werken we samen met de ouders en alle andere betrokkenen bij een kind. Met respect voor elkaars rol, taken en verantwoordelijkheden en vanuit vertrouwen. We trekken met elkaar op en leren van elkaar. Ook voor ouders is het een ingewikkelde tijd om hun kinderen groot te brengen. Als PIT hebben wij de expertise om hen daarbij te helpen.”

Bij PIT hebben ook medewerkers ontwikkelrecht. “Iedere professional moet zoveel mogelijk autonomie hebben om zijn of haar werk te doen. Alleen dan kunnen we individueel, maar ook als geheel succesvol zijn in wat we doen, in het belang van de kinderen. Zij zijn bij alles ons uitgangspunt. Ad Vos laat echt een ontzettend mooie organisatie achter die goed loopt, financieel gezond is en waar iedereen bevlogen en vol enthousiasme werkt vanuit een gedeelde missie en visie. Een geweldige basis om de toekomst samen verder vorm te geven en ervoor te zorgen dat PIT koploper is en blijft.”