Nieuwe afspraken corporaties, huurdersverenigingen en gemeente

ZWIJNDRECHT – Drie woningcorporaties, drie huurdersverenigingen en de gemeente Zwijndrecht hebben nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Daarin is vastgelegd hoe ze in 2022 en 2023 samen een bijdrage leveren aan het woonbeleid van de gemeente Zwijndrecht. 

Duurzaamheid
De corporaties, huurdersverenigingen en de gemeente blijven samenwerken op het gebied van duurzaamheid. Dat gebeurt niet alleen door woningen beter te isoleren. Ook gaan ze zich inspannen om woningen klaar te maken van het aardgas af te gaan. Verder is afgesproken om huizen aan te passen aan het veranderende klimaat waarbij het in de zomer veel warmer kan zijn maar waarbij ook de kans op hevige regenbuien toeneemt.

Isoleren
Afgesproken is om te investeren in de kwaliteit van sociale huurwoningen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over het isoleren van woningenWethouder Jacqueline van Dongen (Wonen): “Dat is goed voor de bewoners. Daardoor gebruiken ze minder energie om hun huis warm te houden. Dat scheelt in de woonlasten en draagt bij aan het wooncomfort. Zo leveren we tegelijkertijd een bijdrage aan het klimaat.”

Ouderen
In de afspraken staat verder dat woningcorporaties stappen ondernemen om meer woningen geschikt te maken voor ouderen. Dan gaat het bijvoorbeeld om meer woningen toegankelijker te maken voor mensen met een rollator.

Voorkomen van schulden en armoede
De woningcorporaties, de huurdersverenigingen en de gemeente slaan de handen ineen bij het voorkomen schulden en armoede. Zo komen ze in actie bij achterstanden bij het betalen van de huur of de energierekening. Als er problemen in een huishouden spelen, worden bewoners snel doorverwezen naar het Vivera Sociaal Wijkteam voor hulp.

Krachtig Zwijndrecht
De wooncorporaties en de gemeente investeren in sterke en gemengde buurten en wijken. Voorbeelden daarvan zijn het Stationskwartier en Zwijndrecht-Noord. Dit ligt ook in lijn met het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht waarin staat dat het prettig wonen is voor alle inwoners van Zwijndrecht.

Handtekening
De nieuwe afspraken zijn ondertekend door Trivire, Woonkracht 10, Woningbouwvereniging Heerjansdam en huurdersorganisaties HPT, Combiraad en Huurdersraad. Namens de gemeente Zwijndrecht heeft wethouder Jacqueline van Dongen haar handtekening onder de afspraken gezet