Nieuw Retail- en horecabeleid geeft toekomstperspectief

ZWIJNDRECHT- Een duidelijk toekomstperspectief voor ondernemers in Zwijndrecht en Heerjansdam. Dat is het doel waarmee de gemeente werkt aan nieuw beleid voor detailhandel, dienstverlening en horeca. Het perspectief moet bijdragen aan behoud en herstel van een compleet aanbod voor inwoners. Daarmee werkt de gemeente aan kansen voor ondernemers en ruimte voor werkgelegenheid. De komende weken wordt het concept beleid voorgelegd aan ondernemers in de retail en horeca.

Nieuwe trends en ontwikkelingen vragen om een actualisatie van het oude beleid. Om in te blijven spelen op nieuwe wensen van consumenten, staan ondernemers voor nieuwe uitdagingen. Zo kiest de consument steeds vaker voor een bezoek aan de grotere, goed bereikbare supermarkten met een breder aanbod aan voorzieningen. Daarnaast groeit het aantal online inkopen en wordt beleving en comfort tijdens het winkelen of bezoeken van de horeca steeds belangrijker.

Breng versnippering terug
Tijdens eerdere ontmoetingen hebben ondernemers aangegeven dat de gemeente een meer concreet en doortastend beleid moet voeren. Zij vroegen daarbij aandacht voor de kwaliteit van winkel- en uitgaansgebieden, het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers en het terugbrengen van versnippering. Met het nieuwe concept Retail- en horecabeleid geeft de gemeente invulling aan deze oproep.

Wethouder Tycho Jansen (Economie) geeft aan dat actie nodig is om de consument te blijven binden aan Zwijndrecht: “Retail en horeca zijn essentieel voor een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Winkeliers, dienstverleners en horecaondernemers dragen daar allemaal aan bij en kunnen niet los van elkaar worden gezien. Er zijn veel kansen om elkaar te versterken, maar dat vraagt wel eerst om nieuwe initiatieven. Daarbij is het beperken en voorkomen van leegstand uitgangspunt.De gemeente bouwt geen winkels en runt geen restaurants, maar kan wel bijdragen aan nieuwe toekomstperspectieven en bundeling van krachten. Door te verbinden versterken we individuele ondernemers en het totale aanbod van retail en horeca.”

In gesprek met ondernemers
De komende weken gaat de gemeente in gesprek met ondernemers. Wat vinden zij van het nieuwe concept beleid? Geeft het nieuwe beleid voldoende toekomstperspectief en voldoende duidelijkheid? Wat is nodig om de doelen en ambities waar te maken?

Meer weten? De conceptversie van het nieuwe Retail- en horecabeleid staat op www.zwijndrecht.nl/retailenhoreca