Nieuw op Impuls: de Puppygroep

ZWIJNDRECHT – De Puppygroep. Christelijk kindcentrum Impuls van PIT kinderopvang & onderwijs start na de zomervakantie met deze speciale groep voor kinderen tussen de 3,5 en 4 jaar die bij het kindcentrum ingeschreven staan voor het basisonderwijs.

Deze peuters zijn met ingang van 24 augustus a.s. in de onderwijsweken iedere woensdag van 8.30 tot 12.30 uur van harte welkom bij de Puppygroep. Onder (bege)leiding van juf Willemieke krijgen zij de extra mogelijkheid om spelenderwijs te wennen aan het kindcentrum, zodat ze op een natuurlijke manier de stap naar groep 1 zetten. In de Puppygroep is volop aandacht voor de specifieke ontwikkelbehoefte van iedere peuter met uitdagende activiteiten in de kring op het gebied van taal, rekenen, spelen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. De peuters doen een van deze kringactiviteiten samen met de kleuters van groep 1 en de peuters en kleuters spelen met elkaar lekker buiten. Ook de kleuters plukken hier de vruchten van. Zij gaan ervaren dat zij al veel meer vaardigheden hebben dan de peuters en hierdoor groeit hun zelfvertrouwen.

Onderzoeken en experimenteren

“Uitgangspunt is dat kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in een stimulerende omgeving waar zij zich veilig en vertrouwd voelen,” aldus Mirjam van der Graaf, teamleider jonge kind en pedagogisch/VVE-coach van Impuls. Net als bij de Vlinders (peuters), Dolfijnen (groep 1) en Panda’s (groep 2) van Impuls werken de Puppy’s met thema’s. Binnen die thema’s gaan de kinderen samen aan de slag waarbij onderzoeken en experimenteren centraal staan. “Zo kunnen de Puppy’s ook hun talenten naar behoefte ontwikkelen. Dit is mogelijk omdat de pedagogisch medewerkers en leerkrachten bij ons als één team werken vanuit één pedagogische en educatieve visie voor de kinderen van 2 tot 13 jaar. Hierin zijn opvang, onderwijs, ontspanning, ondersteuning en opvoeding versmolten in een doorgaande ontwikkellijn.”

Deelname aan de Puppygroep is gratis. Peuters die al naar de peuterspeelgroep van Impuls gaan, maar ook peuters die daar nog geen gebruik van maken en bijna gaan beginnen in groep 1 kunnen terecht in de Puppygroep. Voor meer informatie of aanmelden: info@impuls-zwijndrecht.nl of 078 – 820 00 14.