Nieuw in Nederhoven: ikc De Brink

ZWIJNDRECHT – Christelijk integraal kindcentrum De Brink. Dat is naam van het nieuwe ikc voor de wijk Nederhoven waarin de kindcentra Dribbel, De Kim en De Brug met ingang van 1 augustus 2022 samengaan.  

Dribbel, De Kim en De Brug samen verder als ikc voor 0 tot 13 jaar

Zwijndrecht, 5 juli 2022 – Christelijk integraal kindcentrum De Brink. Dat is naam van het nieuwe ikc voor de wijk Nederhoven waarin de kindcentra Dribbel, De Kim en De Brug met ingang van 1 augustus 2022 samengaan.  

De kinderen van de drie kindcentra van PIT kinderopvang & onderwijs zijn gevraagd een nieuwe naam voor hun nieuwe ikc te verzinnen. Uit de vele inzendingen is die van Rick van Hengel gekozen. Als baby en peuter ging hij naar de dagopvang van kindcentrum Dribbel en sinds zijn vierde gaat hij naar kindcentrum De Brug waar hij nu in groep 8 zit. “De Brink staat voor een gemeenschappelijke open plek in een dorp, meestal vlak bij of aan het water. Het is het plein waar mensen – jong en oud, generatie na generatie – elkaar ontmoeten, samen van alles ondernemen, elkaars leven verrijken en leren geven en nemen,” aldus Rick. Verder vindt hij dat De Brink kort en krachtig is en daarmee makkelijk te onthouden en uit te spreken.

Samen één

De teams van Dribbel, De Brug en De Kim zijn al een aantal jaren met elkaar bezig om één ikc te worden. Samen methodes kiezen, samen vergaderen als compleet team, als team jonge kind of team oudere kind, gezamenlijk studiedagen volgen en met elkaar stappen zetten naar één ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Toen in februari dit jaar duidelijk werd dat de bouw van het nieuwe ikc aan de Roerdompstraat door kon gaan, zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt. Met ingang van 1 augustus werkt op ikc De Brink één team met één leiding, vanuit één visie en één aanpak waarin opvang, onderwijs, ontspanning, ondersteuning en opvoeding zijn versmolten. Tot de opening van het nieuwe gebouw dat naar verwachting in de eerste helft van 2024 wordt opgeleverd op de plek waar nu brede school De Roerdomp staat, heeft ikc De Brink twee locaties: de Laan van Nederhoven en de Roerdompstraat. Op locatie Laan van Nederhoven nemen de kinderen van Dribbel half augustus hun intrek en met ingang van het nieuwe onderwijsjaar zijn daar de jonge kinderen, dus van 0 tot 7 jaar, van harte welkom voor kinderopvang en onderwijs. De Roerdompstraat is de plek waar de kinderen van groep 4 tot en met 8 onderwijs krijgen en naar de buitenschoolse opvang gaan.

Gelukkig
Arjan van Sprang, directeur kinderopvang & onderwijs van De Kim en De Brug en per 1 augustus van het nieuwe ikc: “Met de naam De Brink is direct duidelijk welk doel wij voor ogen hebben met ons ikc. We willen een plek zijn waar we samen met de ouders en alle andere betrokkenen rondom de kinderen alles in het werk stellen om ieder kind juist dat te bieden wat hij of zij nodig heeft om gelukkig te worden. Want wat we ook doen of welk besluit we ook nemen, het geluk van de kinderen is ons uitgangspunt. Zij moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige en geborgen sfeer. We hebben straks een schitterend kindcentrum waar jong en oud elkaar weten te vinden, waar het vertrouwd voelt, waar kinderen vanaf hun geboorte tot de middelbare school een hele ontwikkelloopbaan hebben met bewegend en spelend leren en zich door iedere medewerker van De Brink gehoord en gezien weten.”