Nieuw bij PIT: kindcoaches op de bso

STREEKNIEUWS – Kinderen zitten soms niet lekker in hun vel of hebben behoefte aan een extra steuntje in de rug. Als dat het geval is en ze naar de buitenschoolse opvang (bso) van een van de kindcentra van PIT kinderopvang & onderwijs gaan, dan staan kindcoaches Astrid Wegman en Hon Kwan Yiu voor hen klaar.

De kindcoaches zijn er voor de bso-kinderen vanaf zes jaar en komen in beeld als er een hulpvraag is die te maken heeft met het gedrag, de ontwikkeling en/of het welbevinden van een kind. Die hulpvraag kan van het kind zelf, van de ouders of van een van de pedagogisch medewerkers komen. Bij kindcoaching staat het kind centraal. Na toestemming van de ouders gaan de kindcoaches aan de slag. Zij praten niet over, maar met het kind. “Bij PIT vinden we dat alle kinderen ontwikkelrecht hebben. Een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling is dat een kind goed in zijn of haar vel zit. Daarom bieden de kindcentra van PIT kindcoaching aan. Als kindcoach staan wij als vertrouwenspersoon naast het kind. Samen gaan we op zoek naar de sterke kanten en daarmee de kansen van het kind om nog beter te worden of nieuwe dingen te leren. Zo gaat het kind van vraag naar vaardigheid,” vertelt Astrid Wegman.

Cadeautje

De kindcoaches van PIT kunnen het verschil maken voor kinderen die faalangstig of gevoeliger zijn, meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken, een positiever zelfbeeld willen krijgen, beter willen leren omgaan met emoties, pestgedrag vertonen of gepest worden, zich terugtrekken, moeite hebben met het aangaan van vriendschappen en/of uit balans zijn, bijvoorbeeld door het overlijden van een dierbare. “We hebben een intakegesprek, doen de eerste observaties en dan volgen er vijf sessies van elk 45 minuten. Na die sessies kijken we samen met het kind en de ouders of het doel van de coaching is behaald of dat er meer nodig is. Natuurlijk houden ook de pedagogisch medewerkers tijdens en na de coaching vinger aan de pols,” aldus Hon Kwan Yiu. Wat de kindcoaches ervaren, is dat ouders de coaching als een cadeautje voor hun kind zien en dat de kinderen het vooral heel leuk en fijn vinden.

Passie

Astrid Wegman deed de pabo Inholland in Rotterdam en werkt sinds 2013 op christelijk kindcentrum Impuls van PIT. Daar is ze met veel plezier twee dagen leerkracht van groep 8 en ze begeleidt binnen PIT kinderen die wat extra hulp kunnen gebruiken. Ze studeerde toegepaste psychologie, haalde haar master SEN en is gediplomeerd beeldcoach. Hon Kwan Yiu studeerde in 2018 af aan de Hogeschool van Amsterdam in Social Work, volgde haar passie en koos voor werken met kinderen. In 2019 kwam ze in dienst bij PIT. Daar combineert ze haar functie van pedagogisch medewerker bij de baby’s op christelijk integraal kindcentrum De Meander met die van kindcoach. Beide kindcoaches hebben als inzet ieder kind precies dat te bieden wat hij of zij nodig heeft om zich goed te kunnen ontplooien.