Nieuw bij De Wijngaard: de ontdekkende ko’tergroep

HENDRIK-IDO-AMBACHT – Christelijk kindcentrum De Wijngaard biedt al een paar jaar de ko’tergroep aan. In deze groep, speciaal voor peuters vanaf 2,5 jaar met en zonder VVE-indicatie, worden kinderopvang en onderwijs verbonden. Kinderen kunnen zo spelenderwijs de stap zetten naar het onderwijs. Op 10 mei a.s. breidt De Wijngaard deze groep uit met de ontdekkende ko’tergroep.

Kinderen die rond de leeftijd van 3 jaar en zes maanden zijn, op de ko’tergroep zitten en ingeschreven zijn voor het onderwijs bij De Wijngaard, kunnen gebruikmaken van deze aanvulling op de bestaande ko’tergroep. De maandag- en woensdaggroep mogen op de maandagen na 12.30 uur gaan ontdekken wat De Wijngaard nog meer te bieden heeft en de kinderen van de dinsdag- en donderdaggroep gaan dat op dinsdag doen. Het programma dat de ontdekkende ko’ters volgen, sluit aan op dat van de kleuters. “Zo hopen we de overstap naar het onderwijs nog kleiner te maken straks,” aldus teamleider jonge kind, Chantal Berends.

De reguliere ko’tergroep staat onder (bege)leiding van een pedagogisch medewerker en een leerkracht van groep 1. De ontdekkende ko’tergroep wordt begeleid door juf Toos. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten op De Wijngaard werken als één team, vanuit één pedagogische en educatieve visie en bieden kinderen een doorgaande ontwikkellijn van peutergroep en ko’tergroep tot en met groep 8.