Ministerie zoekt Klimaatburgemeesters

DEN HAAG – Van 30 oktober tot en met 5 november wordt voor de derde keer de Nationale Klimaatweek  georganiseerd. Dan komt heel Nederland in actie om te laten zien welke klimaatstappen burgers, bedrijven, gemeenten en organisaties nemen. De Nationale Klimaatweek is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  en is onderdeel van de ‘Zet ook de knop om’-campagne van de Rijksoverheid. Om zoveel mogelijk Nederlanders te inspireren ook meer te doen voor het klimaat zoekt het ministerie Klimaatburgemeester voor de gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990, als opmaat naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. Om dit te halen moet iedereen CO2-uitstoot verminderen: overheden, bedrijven, organisaties en burgers. Net als in de voorgaande edities van de Nationale Klimaatweek zoekt het ministerie voor zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester dus ook voor Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

Inspirerend voorbeeld
De klimaatburgemeester is iemand die zich inzet om CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan met een groot initiatief, maar ook met iets kleins. Iemand die bijvoorbeeld veel energie bespaart, duurzamer reist of klimaat bewuster consumeert. De Klimaatburgemeester deelt zijn of haar verhaal en organiseert gedurende de week een activiteit in wijk of buurt om bewoners te inspireren en te enthousiasmeren om bewuster te leven, minder CO2 uit te stoten en meer energie te besparen.

Jongeren en klimaatsupporters
Het Klimaatburgemeesterschap is niet alleen voor volwassenen, ook jongeren kunnen zich opgeven. Het ministerie hoopt ook de Klimaatsupporter te stimuleren zich aan te melden. Klimaatsupporters zijn bedrijven en organisaties die zich inzetten voor een beter klimaat. Maar bijvoorbeeld ook een sportvereniging, de wijkvereniging of een andere samenwerkingsvorm. Vorig jaar deden er 167 Klimaatsupporters mee. De titel Klimaatburgemeester of Klimaatsupporter is overigens geen officiële titel en kent geen juridische grondslag.

Aanmelden
Door het hele land zetten vorig jaar maar liefst 245 Klimaatburgemeesters zich op hun eigen manier in om een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat en inspireerden zij andere mensen in hun omgeving om bewuster om te gaan met het klimaat. Voor de voorwaarden en hoe men zich kan aanmelden als Klimaatburemeester is te vinden op:  www.nkw2023.nl/klimaatburgemeester/aanmelden.

Bron: ministerie van EZK