Meer aandacht voor inwoners met dementie

ZWIJNDRECHT – Wethouder Ronald de Meij en Arie Slob van Alzheimer Nederland hebben op 30 mei 2022 een nieuw convenant ondertekend. Hierin staat dat zij doorgaan met hun werk om inwoners met dementie en hun naasten te ondersteunen in Zwijndrecht.

Doel is erkenning dat dementie een onderdeel is van onze samenleving, waar inwoners rekening houden met mede-inwoners met dementie. Ook hun naasten en mantelzorgers krijgen aandacht en ondersteuning.

Serieuze aantallen
In Zwijndrecht wonen ongeveer 940 mensen met dementie waarvan 70% thuis woont. Dit aantal zal in de komende jaren toenemen; over vijf jaar gaat het waarschijnlijk om zo’n 1.100 mensen. Uit onderzoek blijkt dat uiteindelijk 1 op de 5 mensen dementie krijgt.
Wethouder Ronald de Meij: “Dat zijn serieuze aantallen. Het is belangrijk om te doen wat we kunnen om dementie tegen te gaan. Tegelijkertijd moeten we onze inwoners met dementie en hun naasten helpen om een prettig leven in onze samenleving te kunnen leiden.”

Gezonde hersenen
In 2016 zijn de gemeente Zwijndrecht en Alzheimer Nederland hun samenwerking gestart met het eerste vijfjarig convenant Dementie Vriendelijke Gemeenschap. Daaruit is de werkgroep ‘Dementievriendelijke Gemeente’ ontstaan waarin welzijns- en zorgorganisaties, de regionale afdeling van Alzheimer Nederland en de gemeente actief zijn. Zij maken een nieuw programma waarin onder andere aandacht is voor de effecten van bewegen, sport en gezond eten voor gezonde hersenen. Daarnaast werken zij aan scholing voor vrijwilligers en mantelzorgers. Ook nodigen ze bedrijven, winkelcentra en sport-  en culturele verenigingen uit om mee te doen aan Wereld Alzheimerdag op 21 september 2022.