Maatregelen om overlast in Noord aan te pakken

ZWIJNDRECHT – Met een pakket aan maatregelen werkt de gemeente Zwijndrecht aan het terugdringen van de overlast rondom wijkgebouw Xiejezo in wijk Noord. Zo krijgt het wijkgebouw tijdelijk een Mosquito aan de gevel, een apparaat dat met een hoge doordringende pieptoon jongeren kan verdrijven die ’s nachts overlast geven. Daarnaast voert de gemeente gesprekken met de ouders van deze jongeren, zijn de bankjes op het plein tijdelijk weg gehaald en surveilleren politie en boa’s vaker in de wijk. Tegelijkertijd zoekt de gemeente naar plekken waar jongeren wel kunnen verblijven.

Deze maatregelen komen voort uit de nieuwe ‘brede aanpak’ waarbij straatcoaches, jongerenwerkers, wijkagenten, medewerkers van school, woningcorporaties, gemeente en het sociaal wijkteam sinds begin 2022 samenwerken aan oplossingen om de overlast van groepen in Zwijndrecht aan te pakken.

Leefomgeving
Burgemeester Hein van der Loo: “Voorop staat dat iedereen, jong en oud, gebruik mag maken van de openbare ruimte. Dat gaat meestal goed. Een kleine groep zorgt echter voor overlast en onveiligheid in een paar wijken. Met een pakket aan maatregelen zorgen we ervoor dat de leefomgeving van bewoners verbetert. Als de maatregelen goed werken, passen we ze ook op andere plekken toe.”
 
Hulp en perspectief
Wethouder Ronald de Meij: “Tegelijkertijd doen we er alles aan om deze jongeren uit hun negatieve spiraal te halen. Mensen maken op jonge leeftijd soms ondoordachte keuzes. De partijen in de ‘brede aanpak’ bieden hulp en perspectief, zoals onderwijs, werk en sport waardoor de jongeren kunnen werken aan hun toekomst en niet meer op straat hoeven te hangen. We betrekken de ouders bij deze aanpak.”

Mosquito
Het geluid van de Mosquito is onschadelijk maar voor jonge mensen wel heel vervelend. Dit is alleen bedoeld voor jongeren die overlast veroorzaken. Professionals en bewoners kunnen bij overlast de Mosquito tussen 22.00 uur en 05.00 uur voor korte tijd inschakelen. De Mosquito wordt 6 maanden ingezet. Dan bekijken professionals en bewoners of de inzet van het apparaat zin heeft gehad en mogelijk verlengd moet worden.