Krachtig Zwijndrecht: werk in uitvoering

ZWIJNDRECHT – Krachtig Zwijndrecht: werk in uitvoering. Die conclusie trok de gemeenteraad dinsdagavond tijdens de evaluatie van het raadsprogramma 2018-2022 ‘Krachtig Zwijndrecht’. De afgelopen 4 jaar heeft Zwijndrecht stevig gebouwd aan een sterke, toekomstbestendige gemeente. Er zijn belangrijke stappen gezet, maar er is ook nog veel te doen.
 
Zwijndrecht stond en staat voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. De gemeenteraad heeft die uitdagingen na de verkiezingen van 2018 vertaald in kaders en ambities voor gemeentelijk beleid en projecten. Met deze ambities van de voltallige gemeenteraad (vandaar de naam raadsprogramma) is het college van burgemeester en wethouders aan de slag gegaan. Voorbeelden hiervan zijn: een nieuwe manier van (samen)werken op het gebied van zorg en welzijn, het deltaplan armoede, verschillende projecten voor woningbouw en bedrijfslocaties en een programma duurzaamheid.
 
Afgelopen dinsdagavond hebben de gemeenteraad en het college de uitvoering van het raadsprogramma besproken. Hun gezamenlijke conclusie is dat de gemeente veel ambities heeft kunnen realiseren. Dat sommige taken goed zijn opgestart, waarbij er ook opgaven zijn die nog niet ‘af’ of opgelost zijn nu deze raadsperiode ten einde loopt. De bestrijding van armoede, het uitbreiden van het woningaanbod en de verdere hervorming van het sociaal beleid, de inzet op duurzaamheid en de energietransitie vragen om doorzettingsvermogen over de grenzen van een raads- en collegeperiode heen. Vier jaar is te kort. Tel daar de nieuwe uitdagingen door de Corona-pandemie bij op. Er blijft nog veel te doen voor de gemeente, die zich realiseert dat zij alleen succesvol kan blijven door een goede samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 
 
Juist op dat punt was de gemeenteraad dinsdag kritisch richting het college van burgemeester en wethouders. Kruip in de huid van inwoners en ondernemers. Betrek ze nog meer bij plannen maken en onderhanden werk. Een hartenkreet van alle politieke partijen in de raad. Het college trekt het zich aan en pakt dit op.
 
Het college zal op verzoek vanuit de gemeenteraad nog een verdiepingsslag maken op de opgaven en projecten die een vervolg moeten krijgen in de komende raadsperiode. En zo is de evaluatie van het raadsprogramma 2018-2022 ook een opstap naar de volgende periode.