ZWIJNDRECHT – Als afsluiting van thema “Zwijndrecht ons dorp” hadden de kinderen van groep 4 tot en met 8 van kindcentrum De Notenbalk in Zwijndrecht via een digitale verbinding een gesprek met burgemeester Van der Loo. Tijdens dit virtuele samenzijn konden de leerlingen vertellen over hun ervaringen tijdens de themaweken die passen binnen de nieuwe onderwijsmethode De Noordwijkse Methode. Ook mochten zij vragen stellen aan de burgemeester en vertelde hij op zijn beurt interessante weetjes over zijn dorp.

“Heel fijn dat de burgemeester tijd wilde vrij maken en zo geïnteresseerd was in ons project,” zegt directeur Anneke van de Pol van kindcentrum De Notenbalk. De kinderen stelden hem vragen over het Beeldenpark en over de heugels van Zwijndrecht die de burgemeester vervolgens op zijn ambtsketting liet zien. Als mooiste monument van Zwijndrecht noemde hij het oorlogsmonument omdat dit een grote historische waarde heeft. Hij vertelde de leerlingen ook nog een leuk weetje over het balkon van het gemeentehuis waar een van de kinderen altijd op staat tijdens het jaarlijkse evenement Passion4Kids van PIT kinderopvang & onderwijs. Dit balkon heet eigenlijk een roepstoel omdat het vroeger werd gebruikt om belangrijke mededelingen te doen en zo het nieuws uit de gemeente te delen. Tot slot was burgemeester Van der Loo ook nieuwsgierig waarom het kindcentrum de naam De Notenbalk heeft gekregen. Wessel uit groep 8 verklaarde dit door een klein gedeelte uit “Für Elise” op de piano te spelen.

Nieuwe leermethode

Het thema “Zwijndrecht ons dorp” past binnen De Noordwijkse Methode die De Notenbalk sinds oktober gebruikt. Dit is een vernieuwende methode met een doorlopende leerlijn van 2 tot 13 jaar. Kernwoorden van de methode zijn ontwikkelen en verwonderen. De Noordwijkse Methode moedigt kinderen aan eigen vragen te stellen en op zoek naar antwoorden te gaan zodat ze kritische denkers worden. In het kader van het project “Zwijndrecht ons dorp” bezochten de leerlingen ook het Beeldenpark in Zwijndrecht, maakten ze kunstwerken van het dorp en ontwierpen ze een eigen wijk. “We hebben dit eerste project feestelijk geopend en nu ook op een mooie manier afgesloten, mede dankzij de burgemeester. Op naar het volgende thema,” aldus directeur Anneke van de Pol.