Na een lang debat heeft het demissionaire kabinet vandaag een meerderheid in de Tweede Kamer gevonden voor het instellen van een avondklok.

De avondklok gaat gelden vanaf 21:00, dit is een half uur later dan het voorgenomen besluit. Aanleiding was de motie van D66 die gesteund wordt door VVD, CDA, ChristenUnie, SP en 50Plus.


Het verschuiven van de tijd die geldt voor de avondklok moet zorgen voor meer draagvlak in de samenleving. De kamer denkt dat het voor veel mensen dragelijker is als deze later begint.

De avondklok gaat in vanaf zaterdag 23 januari.