Inwoners voelen zich goed geholpen door schuldhulpverlening in de Drechtsteden

schuldhulpverlening drechtsteden atos rtv

STREEKNIEUWS – Inwoners van de Drechtsteden voelen zich goed geholpen door schuldhulpverlening van de sociale dienst om weer financieel stabiel of schuldenvrij te worden. De hulp wordt door de gebruikers hoog gewaardeerd; in de afgelopen drie jaar steeg de klanttevredenheid van een 6,7 naar een 7,6 in 2018. Dat blijkt uit de tussenevaluatie van het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020.

Portefeuillehouder Peter Heijkoop (Werk en Inkomen, Zorg en Welzijn, Arbeidsmarkt en Onderwijs) vindt het belangrijk dat inwoners met schulden steeds beter geholpen worden. “De aanpak van schulden heeft hoge prioriteit in het beleid van de Drechtsteden. Door schulden vroeg aan te pakken voorkomen we dat mensen weg zakken in de problemen en steeds verder weg komen te staan van de samenleving. Het is goed te constateren dat onze inwoners de weg naar schuldhulpverlening weten te vinden.” De resultaten geven aan dat het beleid een goede basis vormt voor de toekomst. “Maar we zijn er nog niet, we willen nog meer doen om schuldhulpverlening onder de aandacht van de doelgroep te brengen en het bereik van onze dienstverlening vergroten.”

Actieve benadering
Vooral de actieve benadering van inwoners met schulden sorteert effect. In 2018 heeft de sociale dienst contact gelegd met bijstandsgerechtigden die 6 maanden of langer hun zorgpremie niet hebben betaald. Het CAK mag deze gegevens dan delen met gemeenten. Hierdoor zijn 174 mensen gestart met een schuldhulpverleningstraject. Het gaat hier om inwoners die niet bekend waren bij schuldhulpverlening.

Inwoners zonder bijstandsuitkering
Portefeuillehouder Heijkoop: “Op deze manier kunnen we ook mensen helpen die niet uit zichzelf hulp vragen of niet goed weten waar ze moeten zijn. We gaan ook in 2019 door met deze actieve aanpak. En in samenwerking met de gemeenten in de Drechtsteden breiden we deze hulp verder uit naar inwoners met schulden zonder bijstandsuitkering. Daarnaast wil ik inwoners met schulden nadrukkelijk oproepen tijdig hulp te zoeken. Hoe eerder de schulphulp kan starten, hoe makkelijker de schulden nog op te lossen zijn.”