Investeren in een duurzaam en toekomstbestendig energienetwerk

HENDRIK-IDO-AMBACHT – De komende jaren wordt volop geïnvesteerd in de energietransitie. Zo richten we ons op energiebesparing en het aardgasvrij maken van huizen en bedrijfspanden. Ook slaan we de handen ineen voor zonne- en windenergie. Maar deze ontwikkelingen vragen ook steeds meer van ons energienetwerk. Om het netwerk toekomstbestendig te maken, moet Stedin – de netbeheerder in onze regio – de komende jaren in het netwerk investeren.

Voor deze investering heeft Stedin meer eigen vermogen nodig. Om dit te verkrijgen heeft zij aan haar aandeelhouders, bestaande uit 44 gemeentes, een kapitaal uitvraag gedaan. Hierbij kunnen de aandeelhouders (preferente) aandelen kopen. Hendrik-Ido-Ambacht is met een aandeel van 0,45% één van de 44 aandeelhouders.

Het college van Hendrik-Ido-Ambacht wil haar verantwoordelijkheid in de energietransitie pakken en met de aankoop van nieuwe aandelen investeren in een toekomstbestendig energienetwerk. Richting het Rijk en de Provincie is dit ook een mooie aansporing om hetzelfde te doen bij een volgende kapitaal uitvraag. De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 7 juni met het voorstel ingestemd en stelt het benodigde investeringskrediet van 900.000 euro beschikbaar.

Publiek belang
Wethouder Ralph Lafleur: “Een goedwerkend energienetwerk behoort in deze tijd tot onze basisbehoefte en is in ons publiek belang. Ook voor de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht. We willen dat de energietarieven voor alle Ambachters betaalbaar blijven en dat het netwerk – te allen tijde – betrouwbaar en stabiel is. Ook met het oog op de energietransitie is het belangrijk dat ons energienetwerk deze transitie aankan.”

Veranderend gebruik van energienetwerk
Met de bouw van aardgasvrije woningen en steeds meer elektrisch transport zoals de elektrische auto, is onze energiebehoefte veranderd. Daarnaast leveren we tegenwoordig – met het plaatsen van zonnepanelen op onze daken – ook steeds vaker duurzame energie terug. Een mooie ontwikkeling op de weg naar een meer duurzaam gebruik van energie. Tegelijkertijd vragen deze ontwikkelingen ook meer van het bestaande energienetwerk. Om te zorgen dat het netwerk ook in de toekomst stabiel blijft, moet deze worden versterkt.

Investeren in duurzaam energienetwerk
“Hendrik-Ido-Ambacht ziet de investering in Stedin dan ook vooral als een investering in het toekomstbestendig maken van basis infrastructuur van het energienetwerk. Hiermee pakken wij als gemeente onze verantwoordelijkheid in het mogelijk maken van de energietransitie”, aldus wethouder Lafleur.

Voor de eerste fase is aan de Aandeelhouderscommissie een kapitaalstorting van 200 miljoen euro gevraagd. Hiermee kan Stedin op korte termijn investeringen uitvoeren. Voor Hendrik-Ido-Ambacht komt dit uit op een investering van 9 ton. In ruil hiervoor ontvangt de gemeente als aandeelhouder nieuwe (preferente) aandelen.

De komende jaren verwacht Stedin voor de energietransitie een totaalkapitaal van tussen de 750 miljoen en 1 miljard euro nodig te hebben.

Financieel voordeel
De investering wordt gezien als een verantwoorde investering. De gegarandeerde opbrengst (het rendement) van deze aandelen ligt hoger dan de rente op het investeringskrediet. Hierdoor heeft de investering voor Ambacht ook een klein financieel voordeel. Dit voordeel wordt weer geïnvesteerd in Hendrik-Ido-Ambacht en komt zo weer ten nutte van haar inwoners.