Integrale veiligheidscontroles in Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT – De gemeente Zwijndrecht voert meerdere keren per jaar onaangekondigde veiligheidscontroles bij bedrijven uit. De gemeente doet dit samen met haar netwerkpartners, zoals de politie, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team. Deze controles dragen bij aan een eerlijk ondernemingsklimaat. Ze zijn bedoeld om criminele activiteiten te signaleren en onveilige en/of overlastgevende situaties tegen te gaan.
 
De gemeente Zwijndrecht houdt de controles niet voor niets. Zo is dit jaar bij een integrale controle een grote hennepkwekerij op de Molenvliet gevonden. Recent zijn diverse horecabedrijven gecontroleerd. De meeste bedrijven hadden hun zaakjes keurig op orde, maar bij enkele bedrijven hebben de samenwerkende controleurs overtredingen van de alcoholwet geconstateerd. 
 
Zijn ondernemers die bezocht worden altijd verdacht?
Ondernemers die bezocht worden, zijn lang niet altijd verdacht. Tijdens elke controle worden bedrijven bezocht die geselecteerd zijn op basis van een risicobeoordeling, maar vaak worden bedrijven ook willekeurig gecontroleerd.
 
Voor een ondernemer is een onaangekondigde controle nooit leuk. Het voordeel van een integrale controle is wel dat een bedrijf geen afzonderlijke controles van verschillende toezichthouders krijgt. Door mee te werken aan controles, werken ondernemers mee aan een eerlijker ondernemingsklimaat. 
 
‘Veiliger Zwijndrecht’
Burgemeester Hein van der Loo: “Deze controles zijn een mooi voorbeeld van goede samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten. Ik kan me voorstellen dat sommige ondernemers de controles als vervelend ervaren, maar door deze controles zorgen we samen voor een veiliger Zwijndrecht. Met elkaar: gemeente, partners, inwoners en ondernemers.”

Ziet u zelf iets verdachts?
Voor signalen zijn de gemeente, de politie en de andere organisaties ook afhankelijk van inwoners en ondernemers. Het kan zijn dat u bij een bedrijf iets merkwaardigs of verdachts ziet, bijvoorbeeld wanneer de openingstijden beperkt zijn, een bedrijf meer een ontmoetingsplek lijkt of wanneer er weinig klandizie is. Via Meld Misdaad Anoniem kunt u anoniem meldingen van criminaliteit en misdaad doen. Dat kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.