Informateur presenteert eindverslag

HENDRIK-IDO-AMBACHT – Informateur Evert Jan Nieuwenhuis heeft dinsdag 5 april zijn eindverslag uitgebracht. Daarin adviseert hij een coalitie bestaande uit SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen en CDA, een voortzetting van de huidige coalitie.

De informateur heeft gesprekken gevoerd met de acht Ambachtse politieke partijen. Zijn opdracht was te onderzoeken welke combinatie leidt tot een stabiel college. Daarbij is, naast inhoudelijke overeenkomsten, ook gekeken naar zetelaantallen.

Naast voortzetting van de huidige coalitie is ook nadrukkelijk gekeken naar andere mogelijkheden. Nieuwenhuis: “Voortzetting van een coalitie is geen automatisme. Het is goed om zorgvuldig af te wegen of er alternatieven mogelijk zijn die ook recht doen aan de verkiezingsuitslag.” Deze alternatieven bleken er niet te zijn. In de meeste gevallen als gevolg van inhoudelijke verschillen, waardoor standpunten te ver uiteen liggen.

De heer Nieuwenhuis kijkt met een goed gevoel terug op de informatieperiode: “Tijdens de gesprekken bleek een hoge mate van betrokkenheid en openheid. Dat heb ik zeer gewaardeerd.” Tot slot wenste hij alle Ambachtse politici een mooie raadsperiode toe: “Dat is niet alleen plezierig voor uzelf, dat is ook waar de Ambachtse samenleving recht op heeft’.   

Nu is het aan SGP-CU, Gemeente Belangen en CDA om de verdere gesprekken te voeren. En zo een vervolgstap te zetten in de  totstandkoming van de nieuwe coalitie.