Industriedag over ontwikkelingen arbeidsmarkt

DRECHTSTEDEN – Na een aantal jaren de Industriedag op het vaste land gevierd te hebben, vormt dit jaar het schip de Jules Verne, hét decor voor de Industriedag op 4 oktober Een jaarlijks terugkerend evenement van Werkgevers Drechtsteden waar ondernemend en bestuurlijk Drechtsteden elkaar ontmoeten om te netwerken en geïnformeerd te worden over een actueel thema. Dit jaar staan de Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, het binden en boeien van personeel centraal in een tijd waarin de arbeidsmarkt in disbalans is.

De economie draait op volle kracht en zit duidelijk in een fase van hoogconjunctuur. Er is een snelle toename te zien van het aantal bedrijven dat kampt met belemmeringen voor de productie als gevolg van tekorten. Als zich ergens een spanningsveld aandient, is het wel in de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt en haar context is dynamischer dan ooit. De berichten in de media volgen elkaar in rap tempo op. Flexibilisering bereikt een hoogtepunt. Meer ZZP’ers dan ooit. Ouderen komen steeds moeilijker aan het werk. Technologische ontwikkelingen zorgen voor minder aanbod van werk. Robots die samen gaan werken met mensen. Of juist andersom? Sommige beroepen dreigen uit te sterven, maar er zijn ook legio lijstjes van zogenaamde beroepen van de toekomst. Een sociaal zekerheidsstelsel dat nog altijd gebaseerd is op een (fulltime) loondienstverband. Het sluit niet langer aan bij alle gevarieerde, hybride en flexibele constructies. Kortom een dreigende situatie die vraagt om oplossingen om de arbeidsmarkt weer goed te laten werken en het sociaal en ondernemend bedrijfsleven weer tot volle wasdom te laten komen.

Op 4 oktober wordt een boeiend programma aangeboden om al dit soort van facetten van de arbeidsmarkt te bespreken. Tijdens deze dag zullen achtereenvolgend spreken: Yuri van Geest, specialist op het gebied van Singularity, Pieter van den Brink, advocaat Ten Holter Noordam advocaten en Prof dr. Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt Universiteit Tilburg. Tijdens een interactieve sessie zullen werkgevers met jonge mensen in gesprek gaan om te zien wat hen bindt en boeit op de arbeidsmarkt.
Kortom een inspirerende dag in een mooie ambiance waar het goed netwerken en vertoeven is.