Hogere studietoeslag voor studenten met beperking in de Drechtsteden

STREEKNIEUWS – Met ingang van 1 mei 2019 kunnen studenten met een beperking en een inkomen onder het minimumloon een hogere individuele studietoeslag aanvragen bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Op dit moment bedraagt de toeslag €87 per maand. Deze gaat omhoog naar €300 per maand. Hiermee lopen de Drechtsteden vooruit op nieuwe landelijke wetgeving die waarschijnlijk in juli 2020 in gaat. Doel is dat meer jongeren met een beperking een studie oppakken.

Portefeuillehouder Peter Heijkoop: “Jongeren met een beperking hebben minder mogelijkheden om geld bij te verdienen, een studie kan dan al gauw onbetaalbaar zijn. In de Drechtsteden vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Juist jongeren die nog een hele toekomst voor zich hebben. Daarom willen we vooruitlopend op de landelijke wetgeving de toeslag nu al verhogen. Ik hoop dat dit net dat duwtje in de rug geeft om een studie op te pakken.”

Tweede Kamer
Uit landelijk onderzoek blijkt dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de studietoeslagregeling. Op 7 februari 2019 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die onder andere voorstelt om deze studenten in aanmerking te laten komen voor een studietoeslag die vergelijkbare hoogte en criteria kent als de studieregeling in de Wajong 2010. Dit komt neer op €300 per maand. De motie moet nog worden uitgewerkt in een wetsvoorstel.
De Drechtsteden willen de wens van de Tweede Kamer nu al volgen en de toeslag op 1 mei 2019 verhogen.

Meer informatie
Meer informatie over het aanvragen van de individuele studietoeslag vindt u op www.socialedienstdrechtsteden.nl