Hoe ziet de wijk Noord er over 10 jaar uit?

ZWIJNDRECHT – Hoe kan het mooier en wat moet er verbeteren? Hoe maken we van Noord een aantrekkelijke wijk om in te wonen of werken. Een wijk die klaar is voor de toekomst, met schone energie en ingesteld op klimaatverandering. Met buurten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar men oog heeft voor elkaar. Om de wensen en dromen voor Noord op te halen gaat de gemeente na de zomervakantie de wijk in. De input wordt gebruikt voor een plan voor de toekomst van de wijk Noord.

In het plan komen de doelen en wensen voor de wijk te staan. Zijn er in de toekomst bouwplannen of ideeën voor een nieuwe inrichting van de straat? Dan kijken we of die passen bij de doelen en wensen voor de wijk. Om te komen tot het plan heeft de gemeente eerst een gebiedsagenda gemaakt, met daarin de belangrijkste onderwerpen. De gebiedsagenda wordt gebruikt om met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in gesprek te gaan.

Wethouder Jos Huizinga: “Misschien zijn inwoners tevreden over hoe het nu is in de wijk. Misschien zijn er zorgen, hoop op verbetering of ideeën hoe het mooier kan. Dit is het moment om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Bij het opstellen van het plan kunnen we hier dan rekening mee houden. Na de zomervakantie spreek ik graag met inwoners uit de wijk over de toekomst van Noord.”

Wensen en dromen ophalen
In de eerste helft van september staan we op verschillende plekken in de wijk om met inwoners in gesprek te gaan. Daarnaast is het ook mogelijk een enquête in te vullen. In oktober organiseren wij een brede bijeenkomst. De gemeente presenteert dan de eerste versie van het plan.

Deze week worden alle inwoners van de wijk Noord geïnformeerd. Zij ontvangen een brief en flyer met daarop de punten waarover wij graag in gesprek gaan met elkaar. Op www.diztrikt.nu is alle informatie te vinden.