Het eerste verkiezingsdebat van gemeente Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT – Moet Zwijndrecht nog wel meer sociale huurwoningen bouwen? En is er ruimte binnen de gemeentegrenzen voor windmolens of een zonnepark? Hoe staat het met het openbaar vervoer? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart gaan dinsdagavond de lijsttrekkers van de deelnemende partijen in Zwijndrecht met elkaar in debat.

Het debat, een samenwerking met RTV Rijnmond, is tussen 18:00 uur en 19:00 uur live te volgen op ATOS Radio en TV en Rijnmond Radio en TV.

De partijen in het kort:

ZPP

De Zwijndrechtse Plus Partij (ZPP) zegt dat nieuwe woningen in de gemeente een mix moeten zijn van levensloopbestendige woningen, starterswoningen en het duurdere segment. De partij wil niet dat er in het buitengebied gebouwd gaat worden, maar stelt voor om oude kantoorpanden om te vormen tot woningen.Zwijndrecht telt al een treinstation, bushaltes en de waterbus, maar als het aan ZPP ligt komt daar nog een voorziening bij. Op termijn is het de ambitie van de partij om het openbaar vervoer in de gemeente uit te breiden met een lightrailverbinding vanuit Zwijndrecht via Ambacht en Ridderkerk naar Rotterdam. “Een welkome aanvulling op faciliteiten binnen handbereik en een impuls voor de leefbaarheid in Zwijndrecht”, aldus de partij.In het verleden had Zwijndrecht meer uitgaansgelegenheden dan nu het geval is. De partij is voor de terugkeer van een grotere uitgaansgelegenheid, omdat mensen momenteel aangewezen zijn op omliggende gemeenten als ze naar een discotheek of bioscoop willen. ZPP wil met de heropening van de coffeeshop overlast en straathandel van drugs bestrijden.

VVD

De VVD in Zwijndrecht stelt dat de woningnood in de gemeente hoog is en dat het einde nog niet in zicht is. Er moeten meer huizen bijgebouwd worden, zodat iedereen die dat wil betaalbaar in Zwijndrecht kan (blijven) wonen. Een deel van de huizen moet bestemd zijn voor starters.Wat betreft de energietransitie wil de VVD de landelijke lijn volgen, maar niet zelf gaan experimenteren of voor de muziek uitlopen. De partij wil inwoners en bedrijven zelf vragen een bijdrage te leveren hieraan. De voorkeur van de VVD is om gerichte subsidies te verstrekken voor bewezen effectieve duurzame initiatieven. Belangrijk daarbij is dat het voor iedereen te betalen is en dat verrommeling van het landschap wordt tegengegaan.De VVD wil de bereikbaarheid binnen de gemeente verbeteren door een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een transferbus tussen het station, het ziekenhuis en het Veerplein, waar de Waterbus aanmeert.

PvdA

De huidige bouwplannen in de gemeente zijn volgens PvdA in Zwijndrecht te veel gericht op sociale stijgers en mensen die goed verdienen, maar niet op starters en niet-sociale stijgers. De partij komt met concrete percentages voor de verdeling van het aantal nieuwbouwhuizen. Volgens de partij moet 40 procent daarvan sociale koop/huur zijn en 30 procent bestemd voor het middensegment.Maar waar moeten die huizen komen? Volgens PvdA is de ruimte beperkt en is bouwen in de hoogte onontkoombaar. De partij stelt verder dat een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw de standaard moet worden. Ook moet bij nieuwbouw voldoende aandacht zijn voor verduurzaming. Niet alleen de mensen met een goed inkomen moeten van die maatregelen kunnen profiteren.De PvdA wil fietsen en lopen aantrekkelijker en veiliger maken, maar daarnaast moet er ook een goede busverbinding zijn van en naar alle wijken en het station. De partij ziet graag de directe treinverbinding met Brabant terugkeren en benoemt het belang van het pontje naar Puttershoek en de Waterbus voor de bereikbaarheid.

GroenLinks

Volgens GroenLinks in Zwijndrecht wordt er te veel ingezet op de bouw van dure woningen en is er daardoor te weinig aanbod in het goedkopere segment. Daarnaast lijkt de gehoopte doorstroming van mensen die kleiner of juist groter gaan wonen, niet te werken. De partij wil minimaal 30 procent sociale woningbouw in elke wijk.De partij wil eerst orde op zaken stellen wat betreft de afvalinzameling en -scheiding voor hoogbouw in Zwijndrecht, voor er aan het afvalstoffenbeleid getornd wordt. Als dat geregeld is, kan het tarief van huisvuil afhangen van de hoeveelheid restafval die iemand inlevert.Qua duurzaamheid streeft GroenLinks naar een energieneutraal Zwijndrecht in 2040, 10 jaar eerder dan de landelijke doelstelling. De partij wil energiearmoede bestrijden door huizen te isoleren en subsidies te verstrekken aan mensen met een laag inkomen. De partij is voor zonnepanelen op daken, bij industrieterreinen en in de buurt van infrastructuur. Ook wil PvdA windenergie mogelijk maken op Kijfhoek en andere industrieterreinen, zodat overlast voor inwoners voorkomen wordt. Locaties hiervoor moeten wel zorgvuldig gekozen worden.

ChristenUnie/SGP

De ChristenUnie/SGP in Zwijndrecht stelt dat er behoefte is aan woningen in het midden- en hoogsegment, omdat er al zeer veel sociale woningbouw in Zwijndrecht is. “Als gemeente moeten we aan deze vraag voldoen, want we merken dat er veel hoger opgeleide inwoners vertrekken naar andere gemeenten.”De partij wil dat afval scheiden de norm wordt en wil daarom bij hoogbouw en winkelcentra milieuparkjes inrichten, waar burgers glas, papier, textiel, blik en kunststof kunnen inleveren. Wat betreft de verduurzaming in Zwijndrecht noemt de partij een goede isolatie van woningen de eerste stap, daarna kunnen maatregelen volgen zoals de plaatsing van zonnepanelen en de inzet van een warmtepomp of aansluiting op het warmtenet. Bij plannen voor zonneparken en/of windmolens moeten omwonenden nauw betrokken worden. Ook moeten ze kunnen meeprofiteren van de voordelen.ChristenUnie/SGP wil dat de groeiende mobiliteit niet te veel ten koste gaat van de leefomgeving. Daarom pleiten ze voor verduurzaming, het vermijden overbodig verkeer, een betere benutting bestaande infrastructuur en het beter verbinden van verschillende vervoerssoorten. De partij dringt aan op een betere aansluiting over het water met de Drechtsteden en Rotterdam.

CDA

Het CDA in Zwijndrecht zegt dat er behoefte is aan woningen in het midden- en dure segment. Woningen in het starterssegment worden te vaak opgekocht door investeerders en om dat tegen te gaan, wil de partij een eigenbewoningsclausule.De partij pleit voor de ondertunneling van de A16. Volgens het CDA zijn de resultaten van een eerder onderzoek hiernaar veelbelovend. “Op lange termijn kan het leiden tot een geheel nieuw hart van Zwijndrecht, waar auto’s en goederentreinen onderdoor razen.” Initiatieven zoals de komst van een lightrailverbinding en extra haltes voor de waterbus juicht het CDA toe.Lees meer: Zwijndrecht en Dordrecht gaan voor spoortunnel en ondertunneling A16Plannen om in de directe omgeving van Kijfhoek zonne-energie op te wekken, kunnen op steun van het CDA rekenen. De partij is voor multifunctioneel landgebruik, zodat zonneparken samen gaan met een toename van de biodiversiteit bijvoorbeeld. Bij verduurzamen van wijken moet het gasleidingennet nog even behouden blijven, voor bijvoorbeeld nieuwe innovaties (waterstof). De verduurzaming moet betaalbaar zijn voor alle inwoners.

ABZ

De Zwijndrechtse partij ABZ stelt dat er bij Kijfhoek een kansrijke locatie ligt om grootschalig zonne-energie op te wekken. De partij wil dertig procent van dat gebied benutten voor zonnepanelen. Bewoners en bedrijven kunnen financieel meedoen en hun rendement van hun inleg terugzien.De partij wil zich vooral richten op doorstroom op de woningmarkt. Daarnaast moeten woningen worden beschermd tegen opkopers door middel van wetgeving, om zo de kans voor een starter op de woningmarkt te vergroten. De partij is ook voorstander van voorrang voor de eigen inwoners bij de verkoop van een huis.Om de automobilist te verleiden om voor kortere ritjes de fiets te pakken, moet het fietsgebruik aantrekkelijker worden gemaakt door fietsroutes te verbeteren. Ook moet het openbaar vervoer beter op elkaar afgestemd worden. De partij wil de waterbus van Veerplein naar de Hooikade in Dordrecht, die na een nieuwe aanbesteding eind 2021 nog maar zes maanden per jaar vaart, behouden.

D66

D66 is voorstander van de invoering van de zelfbewoningsplicht. De partij wil zich inzetten voor de bouw van woningen in het middensegment, omdat Zwijndrecht al het hoogste percentage sociale huurwoningen van de Drechtsteden kent. D66 wil alleen nieuwe sociale huurwoningen bouwen als oude worden vervangen.Om de bereikbaarheid van Zwijndrecht te verbeteren, wil de partij de buslijnen aansluiten op het treinverkeer. Ook is er een belangrijke rol voor de Waterbus weggelegd; de partij wil dit uitbreiden naar Sliedrecht en de Hoeksche Waard.Op het gebied van duurzaamheid wil D66 vooral inzetten op zonnepanelen op daken. Een zonnepark heeft niet de voorkeur, omdat die ruimte beter gebruikt kan worden voor woningbouw of natuur. D66 wil absoluut geen windmolens in de gemeente.

Nieuwsartikel: Mediapartner RTV Rijnmond