Herstelprogramma van het ASz werpt eerstevruchten af, noodzaak tot zuinig werken blijft

DORDRECHT – De inspanningen van het Albert Schweitzer ziekenhuis om een steviger financieel fundament te bouwen, werpen hun eerste vruchten af. Het eerste boekjaar waarin het interne herstelprogramma Gezond Vooruit van kracht was, het jaar 2019, kan worden afgesloten met een positief resultaat van bijna 9 miljoen euro. Daarmee heeft het ziekenhuis voor het eerst in jaren de ‘gezonde grens’ van twee procent rendement bereikt (de omzet in 2019 bedroeg 368 miljoen euro).

“We zijn hier voor dit moment tevreden mee, het is een belangrijk signaal in- en extern dat we aansterken”, zegt financieel directeur Ramara Muilwijk. Het mooie resultaat is echter ook enigszins vertekend, voegt ze hieraan toe. “Een deel van die 9 miljoen bestaat uit incidentele meevallers – waaronder de opbrengst van de verkoop van ons gebouw in Sliedrecht – en uit correcties van eerdere jaren met de zorgverzekeraars. Eenmalige opbrengsten zijn altijd meegenomen, maar uiteindelijk willen we structureel elk jaar boven de twee procent rendement komen met onze normale bedrijfsvoering, zonder meevallers. Daar zijn we nu nog niet. We krijgen bovendien te maken met diverse kostenstijgingen, waaronder de welverdiende, maar stevige loonstijging voor ons personeel vanuit de vorig jaar afgesloten cao.”

Bij de start van Gezond Vooruit verklaarde de Raad van Bestuur de noodzaak tot ingrijpen als volgt: de reserves van het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn te laag. De buffer van het eigen vermogen moet naar bedrijfseconomische normen en volgens de banken nog flink omhoog, om weer optimaal kredietwaardig te worden. Dat is een voorwaarde om voldoende te kunnen blijven investeren in kwaliteit en innovatie. Muilwijk: “We ‘bungelen’ in het rijtje financieel gezonde ziekenhuizen nog steeds in de lagere regionen. Maar dat we nu bijna 9 miljoen euro kunnen toevoegen aan ons eigen vermogen, is een mooie stap de goede kant op.”

Het ziekenhuis heeft de afgelopen jaren steeds een bescheiden positief resultaat geboekt dankzij meevallers. “Daar kun je niet op bouwen”, aldus Muilwijk. “Gezond Vooruit is een noodzakelijk totaalprogramma van maatregelen om strakker te sturen, de opbrengsten te verhogen, kosten te verlagen en slimmer te investeren.” Een deel van de nu behaalde 9 miljoen komt aantoonbaar op het conto van het maatregelenpakket: “We hebben realistischer afspraken met zorgverzekeraars gemaakt dan in het verleden. We hebben verantwoord geschrapt in banen die niet direct ten dienste staan van de zorg.” Binnen het lopende herstelprogramma wordt het personeel in de zorg ontzien, benadrukte de Raad van Bestuur een jaar geleden.

De looptijd van Gezond Vooruit is tot en met volgend jaar. “Behoedzaamheid en verder aansterken blijft ook na 2021 geboden”, zegt Muilwijk. Over het verloop van het huidige boekjaar kan ze geen voorspelling doen. “Dit jaar zal op alle fronten een trendbreuk laten zien. Door de coronacrisis hebben onze reguliere werkzaamheden en opbrengsten langere tijd stilgelegen. Op korte termijn vangen de zorgverzekeraars dit op door aan ziekenhuizen voorschotten uit te betalen, gebaseerd op de vooraf afgesproken contractwaarde.” Op een later moment komt er een definitieve regeling waarin de omzetdaling en de kosten ten gevolge van corona worden meegewogen. Muilwijk: “De coronacrisis moet ons geen financieel nadeel opleveren. De prestatie die we samen hebben geleverd in deze moeilijke tijd mag worden beloond.”